Jaunatnes radošo literāro darbu simpozijs “Sirdsvārdi Latvijai” – KTTT

Jaunatnes radošo literāro darbu simpozijs “Sirdsvārdi Latvijai”

25. septembrī jaunatnes radošajā mākslu simpozijā “Sirdsvārdi Latvijai” tika godināti un apbalvoti dzejnieka Friča Bārdas 140.jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa dalībnieki un viņu skolotāji. Konkursu organizēja PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”. Simpozija ievadā dalībniekiem bija iespēja noklausīties Liepājas Universitātes profesora Edgara Lāma lekciju “Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki” un Bārdu dzimtas memoriālā muzeja “Rumbiņi“ vadītājas Valdas Irmejas referātu “Bārdu dzimta laika un likteņu griežos”.

Konkursantus sveica tehnikuma direktore Dace Cine UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, kā arī konkursa žūrijas pārstāves Lilita Mačtama un Mārīte Milzere. Konkurss noritēja vienā vecuma grupā, tajā varēja piedalīties ikviens interesents no 15 līdz 20 gadu vecumam). Konkursā piedalījās 181 skolēns no 41 Latvijas izglītības iestādes. Kopā konkursam tika iesniegti 97 literārie darbi (faktiski vairāk, jo dzejas nominācijā bija jāiesniedz vismaz 3 dzejoļu kopa), 84 pārspriedumi. Trikāta, Renceni, Rīga, Ogre, Liepāja, Priekule un Priekuļi, Ventspils un Viļāni, Mārupe, Iecava, Rēzekne, Limbaži un Lutriņi, Bulduri, Skrīveri u.c.– no šīm vietām nāk konkursa darbu autori. Laureātiem noslēguma pasākumā tika dota iespēja uzstāties ar savu darbu lasījumiem, ko viņi arī labprāt izmantoja. Par māksliniecisko noskaņu pasākumā rūpējās tehnikuma jauktais koris “Liepzieds” Līgas Aleksandras Jāvaldes vadībā un duets “Santehniķi” (Elans Pureklis un Emīls Mangulis) ar pašgatavoto mūzikas instrumentu- trubafonu. Simpozija dalībniekus sveica tehnikuma simbols- Ezis, kura lomā iejutās tehnikuma bibliotekāre Edīte Gīme.

Konkursa rezultāti literāro darbu kategorijā: Galveno balvu “EZĪŠA KAUSS” ieguva Dāvids Krūze (Rīgas Katoļu ģimnāzija), 1.vietu- Elīza Evelīna Pētersone (Trikātas pamatskola), 2.vietu- Elīna Ruņģevica (PIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”), 3.vietu- Marta Asare (Vecpiebalgas vidusskola) un Elīza Anna Ozola (Mārupes Valsts ģimnāzija). Atzinības ieguva Anastasija Sļepeca (Priekules vidusskola), Herberts Legants (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola), Līva Briede (PIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”), Kristīne Krista Hohrjakova (Banku Augstskolas Uzņēmējdarbības koledža), Arīna Kapčenova (PIKC “Rīgas Stila un modes tehnikums”), Lāsma Villerte (PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”), Diāna Buivida (Druvas vidusskola). Konkursa rezultāti pārspriedumu kategorijā: Galveno balvu “EZĪŠA KAUSS” ieguva Elīna Gabrāne (PIKC „Ogres Valsts tehnikums”), 1.vietu- Elīna Briede (Jēkabpils 3.vidusskola), 2.vietu- Ralfs Zunda (Rencēnu pamatskola) un Paula Raboviča (Druvas vidusskola), 3.vietu- Annemarija Oļševska (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija). Atzinības ieguva Renārs Šķesters-Kambala (Banku Augstskolas Uzņēmējdarbības koledža), Rigonda Kiršteina (Druvas vidusskola), Diāna Cerminiece (PIKC „Ogres Valsts tehnikums”).

Simpātiju balvas konkursantiem piešķīra Kuldīgas novada pašvaldība, tās ieguva Monta Bērziņa (Kuldīgas Centra vidusskola), Amanda Ratniece (PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”), Linda Līce (PIKC “Ogres Valsts tehnikums”) un Dāniels Raivis Brutāns (Limbažu 3.vidusskola). UNESCO LNK simpātiju balvas ieguva Ēriks Ralfs Blaubergs (jaunpiebalgas vidusskola), Emīls Lelevičs (PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”), Laura Briede (Brocēnu vidusskola), Kristīne Grīnberga (V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola), Alvis Rītiņš un Ralfs Prikņa (abi- PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”). Savukārt Valsts izglītības satura centra simpātiju balvas ieguva Ralfs Zunda, Annemarija Oļševska, Laura Ceļapītere un Rigondai Kiršteinai (abas- Druvas vidusskola).

Konkursa darbus izvērtēja žūrijas komisija: Mārīte Milzere – filoloģijas maģistre, mācību grāmatu autore, Dace Ozoliņa – VISC Mentoringa un efektīvas pārvaldības struktūrvienības vadītāja, Aiva Šenne– VISC Vispārējās izglītības nodrošinājuma nodaļas vecākā referente, Ilze Dalbiņa – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja, Lilita Mačtama – Kuldīgas novada Izglītības nodaļas speciāliste un Ligita Mežkalne – dzejniece, Kuldīgas 2.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Simpozija ietvaros notika grāmatas “Pro Patria- VI” (Par Tēvzemi) atvēršanas svētki. Šajā grāmatā apkopoti iepriekšējā konkursa, kas bija veltīts rakstnieka K. Skalbes 140. jubilejai, dalībnieku darbi. Ierosme izdot konkursa darbus grāmatā pieder Rīgas Tehniskās universitātes profesorei Alīdai Zigmundei, kas grāmatas atvēršanas svētkos uzrunāja jaunos autorus un vēlēja viņiem saglabāt dzimtenes mīlestību un radošo dzirksti. Grāmatu atvēra tehnikuma organizētā konkursa vairākkārtējas dalībnieces Marta Liepiņa, Elīna Ruņģevica un Elīna Gabrāne. Grāmatas izdotas sadarbībā ar Liepājas Universitātes izdevniecības “LiepA” vadītāju Ingu Ronči un tiks dāvinātas visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem. Grāmata veidota kā mācību līdzeklis un izdota 260 eksemplāros par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma līdzekļiem.

Simpozija noslēgumā tehnikuma audzēkņi Nora Ziemele un Ingus Grudulis iepazīstināja ar pašu veidoto darbu “Erudīcijas spēle “Baltijas skolotāju seminārs Kuldīgā”” un aicināja visus izspēlēt spēles versiju vietnē “kahoot.it”.

Paldies visiem simpozija dalībniekiem!

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: skolotāja Iveta Roga.