Pasaules lielākā mācību stunda tehnikumā – KTTT

Pasaules lielākā mācību stunda tehnikumā

19. oktobrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā risinājās Pasaules lielākā mācību stunda- matemātikas stunda par tēmu “Laukumu aprēķināšana galda izgatavošanā”- 3.grupas audzēkņiem (topošajiem stila mēbeļu modelētājiem). Pasaules lielākajā mācību stundā, kuru vadīja skolotāja Guna Bergmane, īpaša uzmanība tika pievērsta ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķiem (IAM), īpaši 4. mērķim (Kvalitatīva izglītība) un 13. mērķim (Planētas aizsardzība). Nodarbības sasniedzamais rezultāts: aprēķinot un izvērtējot koksnes atgriezumu procentuālo attiecību diviem galda modeļiem, prot ekonomiski un racionāli izmantot koksni kokizstrādājumu modelēšanā un izgatavošanā.

Stundas laikā audzēkņi izstrādāja plānu un veica aprēķinus, lai iegūtu divu galda modeļu koksnes atgriezumu procentuālo attiecību, izteica savus viedokļus par koku racionālu izmantošanu ražošanā un analizēja dažādas problēmsituācijas. Stundas nobeigumā audzēkņi diskutēja par koku un mežu nozīmi klimata, augšņu un vides kvalitātes veidošanā, globālo sasilšanu, bioloģisko daudzveidību u.c. planētas aizsardzības jautājumiem.

Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā notiek jau kopš 2015. gada. Ik gadu tā tiek uzsākta 25. septembra nedēļā, simboliski iezīmējot dienu, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Pasaules lielākās mācību stundas mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā. Šeit apkopoti materiāli latviešu valodā, kurus var izmantot dažādās mācību stundās un dažādās vecuma grupās. Materiāli angļu, krievu un citās valodās atrodami šeit: The World’s Largest Lesson. Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

Materiālu sagatavoja UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.