Seminārs par globālā pilsoniskuma izglītību – KTTT

Seminārs par globālā pilsoniskuma izglītību

22. februārī tehnikuma skolotāja Zanda Šlegelmilha un direktores vietniece mācību darbā Inese Kļaviņa Brocēnu vidusskolā piedalījās seminārā skolotājiem “Pacel citu, un Tu celsies pats!”, kuru rīkoja UNESCO LNK, VISC sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Brocēnu vidusskolu, aicinot diskutēt par globālā pilsoniskuma idejām izglītībā, tostarp piederības sajūtas veicināšanu pasaulei un vienotas cilvēces apziņas un atbildības stiprināšanu. Seminārā tika atklāta grāmatas “Globālā pilsoniskuma izglītība: tēmas un mācību mērķi” latviešu valodas versija.

Uzsverot, ka nozīmīgs globālās pilsoniskuma izglītības elements ir tieši atbildīga rīcība vietējā – kopienas līmenī, seminārs notika Brocēnu vidusskolā. Brocēnu vidusskolā globāla izglītība un pilsoniskas iniciatīvas tiek īstenotas dažādu mācību stundu un projektu ietvaros, ar kuriem klātesošos iepazīstināja gan direktors Egons Valters un skolotāja Laura Miķelsone, gan Brocēnu vidusskolas skolēni. 

Seminārā tika iepazītas trīs grāmatā uzsvērtajās globālās izglītības dimensijas.

Sociāli emocionālā dimensija aicina sajust vienotas cilvēces apziņu, kopīgas vērtības un pienākumus, līdzcietību, solidaritāti un cieņu pret atšķirīgo un daudzveidīgo. To, vai tas mums ir iedzimts vai iemācīts, uzzinājām antropologa, Rīgas Stradiņa universitātes docenta Klāva Sedlenieka stāstījumā un pētījumā par miermīlīgo sabiedrību antropoloģiju. 

Kognitīvā dimensija ietver zināšanas, izpratni un kritisko domāšanu par globālām, valsts un vietējām problēmām, kā arī uzsver dažādu valstu un iedzīvotāju savstarpējo saistību un atkarību. To iepazinām, uzklausot Agneses Lāces, Providus vadošās pētnieces migrācijas un integrācijas jomā, redzējumu prezentācijā “Kā runāt par migrāciju skolā?”. Providus izstrādātās nodarbības par migrāciju vidusskolēniem aplūkojamas šeit.

Savukārt semināra noslēgumā Izglītības iniciatīvu centra direktores Daces Zaķes vadībā diskutējām par to, kā praktiski veicināt uzvedības modeļus, kas sekmē vienotas pasaules izjūtu un atbildību par norisēm tajā. 

Šis seminārs bija vairāku nozīmīgu aktivitāšu un veiksmīgas dažādu iestāžu sadarbības turpinājums: grāmata “Globālā pilsoniskuma izglītība” latviešu valodā iznākusi ar Valsts izglītības satura centra atbalstu, savukārt Izglītības un zinātnes ministrija ir ilggadēja UNESCO LNK sadarbības partnere un atbalstītāja ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības jomā, gan atbalstot aktivitātes UNESCO Asociēto skolu tīklā, gan Pasaules lielākās mācību stundas īstenošanu Latvijā. Šie pasākumi sekmējuši plašākas izpratnes veicināšanu par globālo izglītību un Ilgtspējīgas attīstības mērķiem Latvijā.

Informāciju sagatavoja UNESCO LNK. Foto: Zita Dženifera Ziediņa un Zanda Šlegelmilha.