UNESCO nedēļas un Karjeras nedēļas pasākums – KTTT

UNESCO nedēļas un Karjeras nedēļas pasākums

20. oktobrī UNESCO nedēļas’2023 „No paaudzes paaudzē” un Karjeras nedēļas ietvaros notika izglītojošs un praktisko iemaņu pasākums V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 1.b klases skolēniem (audzinātāja Ilona Incenberga) un Kuldīgas Centra vidusskolas 2.a klases skolēniem (audzinātāja Indra Tīruma), kuru organizēja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. UNESCO nedēļā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicināja ielūkoties dažādās nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēs un praksēs Latvijā un novērtēt to nozīmi kopienu un visas sabiedrības noturības stiprināšanā, kopīgi svinot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 20. gadadienu. Tehnikuma audzēkņi un skolotāji nodeva savas zināšanas un prasmes mazajiem skolēniem konditora un galdnieka profesijās, kopīgi darbojoties 2 meistardarbnīcās biezpiena kliņģerīšu un kēksu darbnīcā skolotāju Solvitas Mednieces un Daces Šimkevicas un kokdarbu darbnīcā skolotāja Mārtiņa Mednieka vadībā. Vislielāko gandarījumu gan mazajiem, gan lielajiem sniedza apziņa, ka, kopīgi darbojoties, ar savām rokām var pagatavot gan garšīgu našķi, gan ar smilšpapīru nopulēt paša veidotu koka atslēgu piekariņu. V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 1.b klases audzinātāja I.Incenberga atzina: “Ar lielu prieku visi ietērpās konditora speciālajā formā un mīcīja, dalīja un vēla mīklu, lai pagatavotu gardumus. Skolēni paši varēja praktiski darboties ar koku, slīpējot ar smilšpapīru, urbt un noklāt ar lineļļu. Visiem ļoti patika!” Paldies skolotājiem S.Medniecei, D.Šimkevicai un M.Medniekam par ieguldīto darbu, kā arī tehnikuma audzēkņiem, kuri darbojās darbnīcās! UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma konvencijas 20. gadadienai veltīto UNESCO nedēļu’ 2023 “No paaudzes paaudzē” UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīko sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un kopienām, kuru mantojums iekļauts UNESCO un Latvijas nemateriālā mantojuma sarakstos.

Materiālu sagatavoja UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.