Pieteikšanās ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtai – KTTT

Pieteikšanās ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtai

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros piedāvā strādājošām ,t.sk. pašnodarbinātām personām ( kā arī māmiņām bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, ja saglabāts darba devējs), sākot no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam  apgūt izglītības programmas:

Programma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Programmas pilnā maksa (EUR) no kuras jāveic 10% līdzmaksājums * Īstenošanas vieta
Automobiļu uzbūves pamati Vidējā izglītība 90h 360,00 Jaunpils
Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana Vidējā izglītība 80h 360,00 Kuldīga, Jaunpils,

Roja

Kravas sagatavošana pārvietošanai Vidējā izglītība 152h 360,00 Kuldīga
Remonta pamati Vidējā izglītība 90h 360,00 Kuldīga
Digitālās prasmes kokapstrādē Pamatizglītība 160h 572,00 Kuldīga
Digitālās prasmes kokapstrādē (daļēji klātienē) Pamatizglītība 160h 572,00 Kuldīga
Motora remonts Pamatizglītība 160h 540,00 Kuldīga
Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas Pamatizglītība 165h 572,00 Kuldīga

Pieteikšanās mācībām: līdz 24. februārim mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.  

Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana kursu 7.kārtā plānota 2022.gada martā – maijā.

Mācības notiek darba dienu vakaros.

Projekta mērķa grupa- strādājošie (vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam).

*Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Koordinatore: Katrīna Spuleniece-Aišpure (spuleniece.aispure@gmail.com, 26460569)

 

Informācija ievietota:27.01.2022