Tehnikuma pedagogi un darbinieki pieredzes apmaiņā 2021.g. oktobra sākumā “Annas Koku skolā”. – KTTT

Tehnikuma pedagogi un darbinieki pieredzes apmaiņā 2021.g. oktobra sākumā “Annas Koku skolā”.

Tehnikuma pedagogi un darbinieki pieredzes apmaiņā 2021.g. oktobra sākumā “Annas Koku skolā”.