Skolotāji piedalās seminārā par uzņēmējdarbības tēmām – KTTT

Skolotāji piedalās seminārā par uzņēmējdarbības tēmām

29. un 30. janvārī tehnikuma skolotājas Zane Lase, Vita Strautiņa un Evita Jēkabsone piedalījās Valsts izglītības satura centra ESF projekt…a “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) profesionālās kompetences pilnveides seminārā uzņēmējdarbības nozarē “Uzņēmējdarbības ilgtspējas izaicinājums”, kas norisinājās PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”.

Seminārā tika runāts par:
📌 Nākotnes profesijas un uzņēmējdarbības ilgtspēja
📌 Labās prakses piemēri uzņēmējdarbības ilgtspējas un starpvalstu sadarbības veicināšanā uzņēmumā “AE Partner”
📌 Mērķtiecības principi (lekcijas vadītājs – Āris Birze – uzņēmējs, trīs grāmatu publicēts autors, Personīgās Izaugsmes centra SPIIKIIZI radītājs)
📌 Darba tiesības uzņēmuma ilgtspējai un attīstībai (lekciju vadīja Valts Čukurs – eksperts darba tiesībās)
📌 Nodokļi uzņēmējdarbības ilgtspējai (lekcijas vadītāja Astra Straume, Mg.oec.)

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha Foto: PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”.