Baltijas valstu jauniešu forums – KTTT

Baltijas valstu jauniešu forums

20. un 21.septembrī tehnikuma audzēkņi M.Valkovska, N.Ziemele, I.Grudulis un A.Puriņš kopā ar skolotāju G.Meieri piedalījās Baltijas valstu jauniešu forumā “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu” Rīgā. Forumu, novērtējot Baltijas ceļa nozīmi pilsoniski aktīvas sabiedrības veicināšanā, organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar izglītības un kultūras iestādēm.

Forums veicināja izpratni par Baltijas ceļa vēsturiskajiem aspektiem, jaunieši diskutēja par vērtībām, kas vieno mūsdienu baltiešus, stiprina priekšstatus par katra valsts pilsoņa lomu, pienākumiem, tiesībām un atbildību demokrātiskas sabiedrības attīstībā, pilnveidojot prasmes iesaistīties sociālu kampaņu rīkošanā un īstenošanā.

Forumā piedalījās  15 līdz 19 gadus veci jaunieši no visām trīs Baltijas valstīm, kuru mācību iestādes ir iesaistītas UNESCO asociēto skolu tīklā. 
Forumu atbalstīja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija, UNESCO Lietuvas Nacionālā komisija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļa, biedrība “FreeRiga”, Valsts Kultūrkapitāla fonds, ASV vēstniecība Latvijā, Zviedrijas vēstniecība Latvijā u.c.

Baltijas ceļš starptautiski tika atzīts par unikālu solidāru rīcību mierīgā masu demonstrācijā, kas notika 1989. gada 23. augustā. Tās laikā vairāk nekā miljons cilvēku sadevās rokās 600 kilometru garā cilvēku ķēdē cauri trim Baltijas valstīm, vienojot Igauniju, Latviju un Lietuvu centienos pēc brīvības. UNESCO par vērtīgiem atzinis dokumentus, kas saistīti ar Baltijas ceļa organizēšanu un norisi. Kopumā nominācijā iekļauti 38 dokumenti no visām trim Baltijas valstīm, tai skaitā Baltijas ceļa dalībnieku gatavots plakāts, Lietuvas Televīzijas ziņu izlaidums, kinohronika un fotogrāfijas. UNESCO palīdz nodrošināt šo liecību saglabāšanu un aizsardzību, kā arī padarīt tās plaši pieejamas un atpazīstamas pasaulē.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha sadarbībā ar UNESCO LNK komunikācijas konsultanti Kitiju Balcari.