Mācības Dānijā – KTTT

Mācības Dānijā

Viesu uzņemšanas dienesta programmas audzēknes Zanda Bogdanova, (27.grupa), un Kitija Reķe, (17b grupa) no 7.janvāra līdz 9. februārim mācās Dānijā, Roskildē. Erasmus+ projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000063862 ietvaros.

Audzēknes uz mobilitātes vietu pavadīja skolotāja Inga Trumsiņa.