Uzsāktas mācības pieaugušajiem projekta 7.kārtā – KTTT

Uzsāktas mācības pieaugušajiem projekta 7.kārtā

Aprīļa beigās Kuldīgas tehnikums uzsāka pieaugušo apmācības 5 grupām Kuldīgā un Jaunpilī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.­­­­­­8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtas ietvaros.

Kuldīgā pieaugušie mācās profesionālās pilnveides programmās – Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas (165 stundas) un Motoru remonts ( 160 stundas), kā arī apgūst moduli – Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana ( 80 stundas).

Jaunpilī pieaugušie apgūst moduļus – Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana ( 80 stundas) un Automobiļu uzbūves pamati ( 90 stundas).

Mācības notiek darba dienu vakaros un turpināsies līdz jūnijam ( moduļi) vai oktobrim ( profesionālā pilnveide).