Praktiskās nodarbības pieaugušajiem projekta 5.kārtā – KTTT

Praktiskās nodarbības pieaugušajiem projekta 5.kārtā

2021.gada jūnijā tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros izglītības programmas ”Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas” (165 stundas, bez priekšzināšanām) izglītojamie praktiskās daļas apguves laikā skolotāju Mārtiņa Mednieka un Pētera Zāģera vadībā izgatavojuši pirmos koka izstradājumus ar CNC darbmašīnām.

Vairāk par mūžizglītības iespējām uzzini šeit – http://www.kuldigastehnikums.lv/muzizglitiba/