Tiekas ar rakstnieci – KTTT

Tiekas ar rakstnieci

 
16.aprīlī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījās rakstnieces Lauras Vinogradovas vadītajā radošās rakstīšanas nodarbībā “Ceļa galā stāsts”, kuras mērķis bija atklāt stāsta veidošanas pamatus, rosināt izprast radošās rakstniecības pamatprincipus, izzināt valodas nozīmi teksta veidošanā. Kopā papildinot jau iepriekš radītu rakstnieces tekstu, audzēkņi iepazinās ar izmantojamo vārdu nozīmi tekstā un to, kā tie spēj mainīt teksta jēgu. Tika analizēta stāsta sižetiskās līnijas veidošana un radošuma iespējas. L.Vinogradova demonstrēja, kā no audzēkņu atbildēm un viņas uzdotajiem jautājumiem tiek veidots stāsts. Nodarbības laikā rakstniece diskutēja ar audzēkņiem par uzdrīkstēšanos rakstīt.
Nodarbība notika projekta Skolas soma ietvaros.
Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.