Praktiskās nodarbības nodarbināto projekta 7.kārtā – KTTT

Praktiskās nodarbības nodarbināto projekta 7.kārtā

Kopš aprīļa Kuldīgas tehnikumā darba dienu vakaros notiek pieaugušo mācības kokapstrādes un autotransporta jomā. Šoreiz nodarbinātajiem ir iespēja ne tikai apgūt profesionālās pilnveides mācību programmas, bet arī atsevišķus moduļus, piemēram, moduli – Individuālu koka izstrādājum izgatavošana. Tajā dalībnieki apgūst ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiski darbojas, lai apgūtu iemaņas darbam ar rokas instrumentiem un stacionārām kokapstrādes iekārtām.

Attēlā dalībnieki strādā pie neliela soliņa izgatavošanas.

Profesionālās pilnveides programmas Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operators dalībnieki lielu daļu teorētisko nodarbību pavada pie datoriem apgūstot dažādas datorprogrammas, bet praktiskajās nodarbībās iemēģina darbu ar CNC darbmašīnām. Pagaidām dalībnieki ir paspējuši izgatavot koka dēlīšus ar dažādiem ornamentiem un uzrakstiem.