Darbība Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā – KTTT

Darbība Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā

Sākot ar 2021. gada septembri tehnikums ir iesaistījies un darbojas  as programmā. Programmas ietvaros audzēkņi un skolotāji sadarbojās ar Eiropas parlamenta deputātiem (Robertu Zīli un Sandru Kalnieti) ar mērķi vairot zināšanas par Eiropas savienību un Latvijas iespējām tajā, veicināt jauniešiem izpratni par parlamentāro demokrātiju un pilsoniskuma vērtībām. Visa mācību gada garumā iesaistītie jaunieši piedalās tiešsaistes semināros un diskusijās par masu mediju lomu, par jauniešu iesaistes iespējām pilsoniskajā aktīvismā, kā tas noder karjeras veidošanā, kā ir dzīvot pilsoniski aktīvā sabiedrībā. Tehnikums sadarbojas arī ar Europa Direct Kuldīgas biroju.
       30. martā tehnikuma jaunieši piedalījās Online Euroscola mācībās, kur bija iespēja virtuāi tikties ar vienaudžiem no visas Eiropas un spriest par Eiropai būtiskām lietām.
26. aprīlī tehnikumā notiks atklātā stunda, kuru vadīs Vēstnieku skolas audzēkņi un skolotāja Gunita Meiere, un piedalīsies ES parlamenta deputāte Sandra Kalniete.
9. maijā tehnikumā plaši tiks atzīmēta un organizēta Eiropas diena.