Aizvadīta ikgadējā pedagogu konference – KTTT

Aizvadīta ikgadējā pedagogu konference

14.un 15.martā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika ikgadējā 10. Profesionālās kompetences pilnveides konference “Mācību satura īstenošana latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību un vēstures mācību stundās” latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību un vēstures skolotājiem, kurā piedalījās 100 pedagogi no 44 Latvijas izglītības iestādēm. Konferences pirmajā dienā dalībniekus sveica tehnikuma direktora p.i. Iveta Bērziņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Dambīte-Damberga un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inese Astaševska. Par muzikālajiem sveicieniem rūpējās tehnikuma audzēkne K.V.Heidingere un skolotājas L.A.Jāvalde un V.Zariņa. Konferences sākumā dalībnieki noklausījās trīs aktuālas un interesantas izglītojošās lekcijas- Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes vadītājas J.Jākobsones lekciju par tēmu “Kuldīgas vecpilsēta. Ceļš uz UNESCO”, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes docētājas D.Liepas lekciju par tēmu „Aktuāli valodas prakses jautājumi skolotāja darbā” un Latvijas Televīzijas žurnālistes I.Strazdiņas lekciju par tēmu „Karš Ukrainā žurnālistes un sievietes acīm”. Pēc tam konferences dalībnieki piedalījās Baltijas Pētnieciskās žurnālistikas centra “Re:baltica” žurnālistes I.Spriņģes interaktīvajā kritiskās domāšanas darbnīcā „Kā atpazīt uzticamu informāciju?”. Pēc tam konferences dalībnieki gidu, tehnikuma skolotāju I.Trumsiņas un A.Puriņas devās izzinošā ekspedīcijā pa Kuldīgu, lai iepazītos ar Kuldīgas muzeja Atvērtā krājuma ekspozīciju “Ceļojums muzeja krājumā” un piedalītos interaktīvajā nodarbībā, kā arī apmeklētu Līvijas Rezevskas izstāžu zāli. Pirmās dienas noslēgumā notika vakarēšana un stāstu stāstīšana par savu mīļāko grāmatu, kā arī nakts ekskursija uz jaunāko Kuldīgas tūrisma objektu – Skatu torni.
Konferences otrajā dienā tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotāja Zanda Šlegelmilha un sociālo zinību un vēstures skolotāja Gunita Meiere kopā ar audzēkņiem U.Knopu un E.Reimarti dalījās ar savu labās prakses stāstu par tematu „Spēļu un to elementu izmantošana mācību procesā”. Konferences turpinājumā ar tematu “Padures muiža- daudzsēriju filmas “Pansija pilī” uzņemšanas vieta” iepazīstināja J.Lazdāns, Padures muižas īpašnieks, bet lekciju par tēmu „Kā notiek filmu scenāriju rakstīšana?” lasīja filmas “Pansija pilī” scenārija autore T.Rudzāte. Ļoti būtisku informāciju pedagogu darbam sniedza Valsts izglītības satura centra pārstāves- VISC vadītāja p.i. I.Juhņēviča – par tematu „Valsts izglītības satura centra prioritārie darba virzieni 2024. gadā”, VISC Vērtēšanas un analītikas departamenta Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākā eksperte I.Smilga- par tematu „Latviešu valoda. Optimālais mācību satura apguves līmenis. Centralizētā eksāmena saturs, norise, vērtēšana”, VISC Izglītības satura departamenta Izglītības satura atbalsta nodaļas vadītāja L.Zeile par tematu „Vēsture un sociālas zinātnes nākotnes skatījumā”. Konferences noslēgumā par tematu “Mana mīļākā pieturzīme ir daudzpunkte…” uzstājās kapteinis, grāmatas “Piezīmes uz kuģa žurnāla malām” autors D.Briedis. Izvērtējot konferenci, konferences organizatoru komanda I.Baumane, G.Meiere un Z.Šlegelmilha cienāja dalībniekus ar kliņģeri un izteica cerību, ka idejas pietiks vēl vismaz 10 konferencēm.
Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.