Meistarklases Jaunpils novada iedzīvotājiem – KTTT

Meistarklases Jaunpils novada iedzīvotājiem

5.martā tehnikuma skolotāji Vita Strautiņa, Mārtiņš Mednieks un Andris Ābols vadīja meistarklases Jaunpils novada strādājošajiem iedzīvotājiem, kuriem tika piedāvātas 3 meistarklases:
1. Latviešu kulinārais mantojums,
2. Koka izstrādājumu dizains,
3. Automobiļu elektroiekārtu diagnostika.
Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, pieaugušo izglītības koordinatorei Renātei Zīvertei par sadarbību!

Meistarklases tika organizētas ar mērķi iepazīstināt ar PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” aktuālajām mācību programmām, kas tiks piedāvātas Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtā.

Atgādinām, ka projekta mērķis ir paaugstināt strādājošo profesionālo kompetenci un konkurētspēju darba tirgū. 90% no mācību izmaksām sedz ES struktūrfondi, 10% pašu līdzfinansējums (trūcīgām un maznodrošinātām personām mācības ir bezmaksas).
Aktuālā informācija par VIAA īstenoto projektu www.macibaspieaugusajiem.lv.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.