Projekta ‘’PULCHRA’’ izaicinājuma tiešsaistes pasākums – KTTT

Projekta ‘’PULCHRA’’ izaicinājuma tiešsaistes pasākums

9. februārī notika projekta ‘’PULCHRA’’ izaicinājuma tiešsaistes pasākums. Tiešsaistes pasākumā piedalījās ‘’Pulchra’’ projekta zinātņu konsultante Ieva Kalka no Bērnu Vides skolas Rīgā, projekta zinātņu konsultantes no Kuldīgas tehnikuma – skolotājas  Zane Lase, Gita Arājuma un Katrīna Spuleniece-Aišpure un Kuldīgas  tehnikuma ‘’Pulchra’’ projekta vadītāja Gunita Meiere. Tehnikuma komanda pastāstīja par projektā jau paveikto un iecerēto darbu pie projekta tēmas ‘’Iekļaujoša , veselīga, un radoša pilsēta jauniešiem’’.

Tiešsaistē piedalījās arī projektā iesaistītie tehnikuma audzēkņi, kuriem bija iespēja uzzināt par Europe  Direct Kuldīgas biroja darbības virzieniem un jauniešu iespējām Eiropā, Latvijā un Kuldīgā no Europe  Direct Kuldīgas biroja vadītājas Maijas Jankovskas stāstītā. Kā arī par Kuldīgas Jauniešu mājas piedāvātajām iespējām jauniešiem Kuldīgā no BJC jauniešu mājas jauniešu dzīves organizētāja Adriana Dravnieka stāstītā.