Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatos (CNC) pēc vidējās izglības – KTTT

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatos (CNC) pēc vidējās izglības

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2024./2025. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS
DATORIZĒTO KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS (CNC)
VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ VAI PROFESIONĀLĀ (PĒC 12. KLASES)
1,5 GADI

KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

 • INDIVIDUĀLU KOKA IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANU
 • KOKRŪPNIECĪBAS NOZARES UZŅĒMUMA PAMATPROCESUS
 • KOKA IZSTRĀDĀJUMU NEMEHANIZĒTU APDARI
 • NEMEHANIZĒTU KOKSNES LĪMĒŠANU
 • KOKSNES MEHĀNISKO APSTRĀDI
 • KOKSNES MEHĀNISKĀS APSTRĀDES ORGANIZĀCIJU
 • MEHANIZĒTU KOKSNES LĪMĒŠANU
 • KOKA IZSTRĀDĀJUMU MEHANIZĒTU APDARI
 • DETAĻU IZGATAVOŠANU AR DATORIZĒTĀM KOKAPSTRĀDES IEKĀRTĀM
 • DATORIZĒTU KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU PROGRAMMĒŠANU
 • KOKAPSTRĀDES GRIEZĒJINSTRUMENTU APKOPI
 • ZĀĢMATERIĀLU RAŽOŠANU

 

 

Datorizēto kokapstrādes iekārtu galdnieks strādā kokapstrādes, mēbeļu un būvgaldniecības konstrukciju razošanas
uzņēmumos, galdniecības
darbnīcās, galvenokārt programmvadības galdnieku iekārtu datorizētajā sistēmā speciālajās profesionālajās datorprogrammās radoši projektējot, modelējot mēbeles, to detaļas,
būvgaldniecības elementus, tos izstrādājot automatizētajos darbagaldos, veidojot, eksperimentējot un izstrādājot virtuālajā vidē prototipus, tos printējot 3D, iespēja veidot individuālo uzņēmumu.

Izglītības programma – koka izstrādājumu izgatavošana

Profesionālā kvalifikācija – datorizētu kokapstrādes iekārtu operators, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators veic masīvkoksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi ar datorizētu (programmvadības) kokapstrādes iekārtu, lieto specializētās datorprogrammas, ievieš korekcijas apstrādes programmās atbilstoši veiktajiem kontrolmērījumiem, nodrošina datorizētu kokapstrādes iekārtu darbības pārraudzību un veic ikdienas tehniskās apkopes.

Mācību moduļi: Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana, Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi, Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare, Nemehanizēta koksnes līmēšana, Koksnes mehāniskā apstrāde, Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija,  Mehanizēta koksnes līmēšana, Koka izstrādājumu mehanizēta apdare, Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām, Datorizētu kokapstrādes iekārtu programmēšana, Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope, Zāģmateriālu ražošana, Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatora prakse.