Iepirkumi – KTTT

Iepirkumi

RAKSTISKA IZSOLE
Izsoles idetifikācijas Nr. KTTT/2024/2-n
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole. Atkārtota izsole.
 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,  Liepājas iela 31, Kuldīga, LV-3301,
 “Skola” (būves kadastra apzīmējums 6201 009 0107 001).
Nomas tiesību objekts – virtuve ar palīgtelpām (nedzīvojamās telpas daļa) Iznomātājam piederošajā ēkā, kadastra apzīmējums 6201 009 0107 001 , kas atrodas Liepājas iela 31, Kuldīgā. Virtuve un palīgtelpas (turpmāk Nomas objekts) 84.7 m2 platībā, ēkas 1. stāvā. Nomas objekts ir “kultūras piemineklis”.
Izsoles beigu termiņš 18.06.2024. plkst,.10.00.
 
RAKSTISKA IZSOLE
Izsoles idetifikācijas Nr. KTTT/2024/1-n
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole
 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,  Liepājas iela 31, Kuldīga, LV-3301,
 “Skola” (būves kadastra apzīmējums 6201 009 0107 001).
Nomas tiesību objekts – virtuve ar palīgtelpām (nedzīvojamās telpas daļa) Iznomātājam piederošajā ēkā, kadastra apzīmējums 6201 009 0107 001 , kas atrodas Liepājas iela 31, Kuldīgā. Virtuve un palīgtelpas (turpmāk Nomas objekts) 84.7 m2 platībā, ēkas 1. stāvā. Nomas objekts ir “kultūras piemineklis”.
Izsoles beigu termiņš 06.06.2024. plkst,.10.00.
 
Izsludināta atklātu konkursu „Pārtikas preču piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2024/1.
Nolikums pircēja profilā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

„Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2024/2.
Nolikums pircēja profilā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

„Automašīnas noma operatīvajā līzingā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2024/3.
Nolikums pircēja profilā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853
 
Izsludināta atklāta konkursa „Pārtikas preču piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2024/1, apspriede ar piegādātājiem.
Apspriedes izsludināšanas dat.16.02.2024.
Iesniegumi un komentāri par plānotajā iepirkumā ietvertajiem dokumentiem, ieinteresētie piegādātāji var iesniegt no 19.02.2024. līdz 04.03.2024. plkst.9.00.
Noteikumi pircēja profilā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853
Iepirkuma „Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2022/3, 
nolikums pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Atklāts konkurss. Iepirkuma ”Pārtikas preču piegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām” , ID Nr. KTTT 2021/5,
nolikums pieejams EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Atklāts konkurss. Iepirkuma ”Pārtikas preču piegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām” , ID Nr. KTTT 2021/5,
rezultāti pieejami EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Mazie iepirkumi. Iepirkuma ”Pārtikas preču piegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām” , ID Nr. KTTT 2022/1,
nolikums pieejams EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Mazie iepirkumi. Iepirkuma ”Pārtikas preču piegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām” , ID Nr. KTTT 2022/1,
rezultāti pieejami EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Atklāts konkurss. Iepirkuma ”Pārtikas preču piegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām” , ID Nr. KTTT 2022/2,
nolikums pieejams EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Atklāts konkurss. Iepirkuma ”Pārtikas preču piegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām” , ID Nr. KTTT 2022/2,
rezultāti pieejami EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Mazie iepirkumi. Iepirkuma „Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2022/3,
nolikums pieejams EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Mazie iepirkumi. Iepirkuma „Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2022/3,
rezultāti pieejami EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Slēgts konkurss. Iepirkuma ” Elektroenerģijas iegāde PIKC ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām DIS_ietvaros” , ID Nr. KTTT 2022/4,
nolikums pieejams EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Slēgts konkurss. Iepirkuma ” Elektroenerģijas iegāde PIKC ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām DIS_ietvaros” , ID Nr. KTTT 2022/4,
rezultāti pieejami EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Atklāts konkurss. Iepirkuma ”Pārtikas preču piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums vajadzībām” , ID Nr. KTTT 2023/1,
nolikums pieejams EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Iepirkuma ”Pārtikas preču piegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām” , ID Nr. KTTT 2021/5,
rezultāti pieejami EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853
 
RAKSTISKAS IZSOLES REZULTĀTI, Izsoles idetifikācijas Nr. KTTT/2021/1-n, Nomas tiesību objekts – kafijas automāta izvietošanas vieta .
Sludinājums par izsoles rezultātiem VALSTS NEKUSTĀMO ĪPAŠUMU mājas lapā:https://www.vni.lv/sludinajumi/izsolu-rezultati
 
RAKSTISKAS IZSOLES REZULTĀTI, Izsoles idetifikācijas Nr. KTTT/2021/1-n, Nomas tiesību objekts – kafijas automāta izvietošanas vieta .
Sludinājums par izsoles rezultātiem VALSTS NEKUSTĀMO ĪPAŠUMU mājas lapā: https://www.vni.lv/sludinajumi/izsolu-rezultati
 
RAKSTISKAS IZSOLES NOLIKUMS, Izsoles idetifikācijas Nr. KTTT/2021/1-n, Nomas tiesību objekts – kafijas automāta izvietošanas vieta .
Sludinājums VALSTS NEKUSTĀMO ĪPAŠUMU mājas lapā: https://www.vni.lv/sludinajumi/pardosana-un-iznomasana/iznoma
 
Iepirkuma ” Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām ” , ID Nr. KTTT 2020/3,
rezultāti pieejami EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853
 
 
Iepirkuma procedūra „Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2020/2 rezultāti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Iepirkuma procedūras Atklāta konkursa „Pārtikas preču piegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, identifikācijas Nr. KTTT 2020/4 nolikums pieejams EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/853

Iepirkuma procedūra „Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2020/2 Nolikums spied šeit. Pielikums_1 Pielikums_2, Pielikums_3, Pielikums_4, Pielikums_5, Pielikums_6.  
08.07.2020. no ieinteresētā piegādātāja ir saņemts jautājums, „Par, “ Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2020/2,  nolikumu”. Jautājumi un atbildes pieejamas  spied šeit.

Iepirkuma ” Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām ” , ID Nr. KTTT 2020/1 nolikums pieejams EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/32132

Iepirkuma procedūras Atklāta konkursa „Pārtikas preču piegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, identifikācijas Nr. KTTT 2019/2 nolikums pieejams EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31590

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” organizētās Valsts nekustamā īpašuma  Ganību iela 18, Kuldīga, Kuldīgas novads ( Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 6201 034 0392), Nomas tiesību izsoles rezultāti. 
Sludinājums publicēts 09.07.2019.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 17.07.2019.
 Līdz 17.07.2019. plkst.10.00 pieteikumu izsolei iesniedzis viens pretendents Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „A.A.KRAMS”, reģ. nr. LV41203008493. Piedāvātā nomas maksa mēnesī EUR 249.88 (divi simti četrdesmit deviņi eiro, 88 centi) apmēru. Izsoles komisija lemj par izsoles rezultātu apstiprināšanu un Nomas tiesību piešķiršanu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „A.A.KRAMS” par piedāvāto Nomas maksu.

Iepirkuma procedūras – atklāta konkursa ” Pārtikas preču piegāde PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām “, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2018/2 nolikums  spied šeit.Iepirkuma ” Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām ” , ID Nr. KTTT 2018/1 rezultāti, spied šeit.

Iepirkuma “Pārtikas preču piegāde PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2017/3 rezultāti spied šeit.

Iepirkuma ” Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām ” , ID Nr. KTTT 2018/1 nolikums, spied šeit.

Iepirkuma procedūras – atklāta konkursa ” Pārtikas preču piegāde PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām “, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2017/3 nolikums spied šeit.

Iepirkuma ” Mācību līdzekļu, instrumentu un materiālu iegāde profesionālās izglītības programmu „Koka izstrādājumu izgatavošana”, „Koka izstrādājumu dizains” un „Autotransports”, īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, ID Nr. KTTT 2017/2 rezultāti spied šeit.

Iepirkuma ” Remonta, uzturēšanas materiāli un saimniecības preces. Saimniecības preču iegāde
PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību procesa nodrošināšanai ” , ID Nr. KTTT 2017/1 rezultāti spied šeit.

Iepirkuma “Mācību līdzekļu, instrumentu un materiālu iegāde profesionālās izglītības programmu „Koka izstrādājumu izgatavošana”, „Koka izstrādājumu dizains” un „Autotransports”, īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”” , ID Nr. KTTT 2017/2 nolikums, spied šeit.

Iepirkuma ” Remonta, uzturēšanas materiāli un saimniecības preces. Saimniecības preču iegāde
PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību procesa nodrošināšanai   ” , ID Nr. KTTT 2017/1 nolikums, spied šeit. 

Iepirkuma “Pārtikas preču piegāde PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/6 rezultāti spied šeit. 

Iepirkuma ” Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām ” , ID Nr. KTTT 2016/8 rezultāti, spied šeit. 

Iepirkuma ” Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām ” , ID Nr. KTTT 2016/8 nolikums, spied šeit. 

Iepirkuma ” Praktiskās apmācības materiālu, kokmateriālu un instrumentu iegāde profesionālās izglītības programmu “Koka izstrādājumu izgatavošana” un “Restaurācija” īstenošanai PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”” , ID Nr. KTTT 2016/7 rezultāti, spied šeit.

 Iepirkuma ” Praktiskās apmācības materiālu, kokmateriālu un instrumentu iegāde profesionālās izglītības programmu “Koka izstrādājumu izgatavošana” un “Restaurācija” īstenošanai PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”“, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/7nolikums, spied šeit. 

Iepirkuma procedūras – atklāta konkursa ” Pārtikas preču piegāde PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām “, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/6 nolikums spied šeit. Pielikums Nr. 7. spied šeit.   

Iepirkuma ” Tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”” iepirkuma ID Nr. 2016/5 rezultāti. Iepirkums pārtraukts, jo pretendenti nav iesnieguši savus piedāvājumus. Iepirkuma ” Tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”” Nolikums spied šeit.Pielikumi spied šeit. 

Iepirkuma “Spectērpu iegāde PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/4 rezultāti, spied šeit. 

Iepirkuma “Pārtikas produktu iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Restorānu pakalpojumi”  īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/3 rezultāti, spied šeit. 

Iepirkuma  „Mācību līdzekļu, materiālu un inventāra iegāde profesionālās izglītības programmu “Nagu kopšanas pakalpojumi” un ”Skaistumkopšanas pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”“, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/2 rezultāti,  spied šeit. 

Iepirkuma “Remonta, uzturēšanas materiāli un saimniecības preces. Saimniecības preču iegāde profesionālās izglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Restorānu pakalpojumi” un “Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””,Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/1 rezultāti spied šeit. 

Iepirkuma “Spectērpu iegāde PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr.KTTT 2016/4 nolikums,  spied šeit. 

Iepirkuma “Pārtikas produktu iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Restorānu pakalpojumi”  īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/3 nolikums, spied šeit. 

Iepirkuma  „Mācību līdzekļu, materiālu un inventāra iegāde profesionālās izglītības programmu “Nagu kopšanas pakalpojumi” un ”Skaistumkopšanas pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”“, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/2 nolikums, spied šeit.

 Iepirkuma “Mācību līdzekļu, instrumentu un materiālu iegāde profesionālās izglītības programmu „Autotransports” , „Koka izstrādājumu izgatavošana” un „Restaurācija” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””,Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/9 rezultāti spied šeit.

 Iepirkuma “Pārtikas preču piegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/6 rezultāti spied šeit.

 Iepirkuma “Remonta, uzturēšanas materiāli un saimniecības preces. Saimniecības preču iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” un ”Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””,Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2016/1 nolikums spied šeit. 

Iepirkuma “Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/10 rezultāti spied šeit.

 Iepirkuma “Lietotas vieglās automašīnas iegāde PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/7 rezultāti spied šeit. 

Iepirkuma “Mācību līdzekļu, instrumentu un materiālu iegāde profesionālās izglītības programmu „Autotransports” , „Koka izstrādājumu izgatavošana” un „Restaurācija” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””,Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/9 nolikums spied šeit. 

Iepirkuma “Profesionālās veļas mazgājamās mašīnas iegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/8 rezultāti spied šeit.

 Iepirkuma “Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/10 nolikums spied šeit. 

Iepirkuma “Profesionālās veļas mazgājamās mašīnas iegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/8 nolikums spied šeit.

Iepirkuma “Lietotas vieglās automašīnas iegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/7 nolikums spied šeit.

Iepirkuma procedūras – atklāta konkursa ” Pārtikas preču piegāde PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām “, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/6 nolikums spied šeit, Pielikums Nr.7 spied šeit.

Iepirkuma “Ceļojumu pakalpojumu nodrošināšana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām””, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/5 rezultāti spied šeit.

Iepirkuma “Ceļojumu pakalpojumu nodrošināšana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām””, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/5 nolikums spied šeit.

Iepirkuma  “Spectērpu iegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām “, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/4 rezultāti spied šeit.

Iepirkuma “Mācību līdzekļu, materiālu un inventāra piegāde profesionālās izglītības programmas „Skaistumkopšanas pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/2 rezultāti spied šeit.

Iepirkuma “Remonta, uzturēšanas materiāli un saimniecības preces. Saimniecības preču iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” un ”Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/1 rezultāti spied šeit.

Iepirkuma “Spectērpu iegāde PIKC ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”,  identifikācijas Nr. KTTT 2015/4, nolikums spied šeit.

Iepirkuma ”Spectērpu iegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām “  identifikācijas Nr. KTTT 2015/3, iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar izmaiņām tehniskajā specifikācijā.

Iepirkuma “Spectērpu iegāde PIKC ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/3 nolikums spied šeit.

Iepirkuma “Pārtikas produktu iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Restorānu pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2014/18 rezultāti spied šeit.

Iepirkuma “Mācību līdzekļu, materiālu un inventāra piegāde profesionālās izglītības programmas „Skaistumkopšanas pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/2 nolikums spied šeit.

Iepirkuma “Remonta, uzturēšanas materiāli un saimniecības preces. Saimniecības preču iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” un ”Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/1 nolikums spied šeit.

Iepirkuma “Mācību līdzekļu, instrumentu un materiālu iegāde profesionālās izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” īstenošanai PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2014/17 rezultāti spied šeit.

Iepirkuma “Pārtikas produktu iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Restorānu pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2014/18 nolikums spied šeit.

Iepirkuma “Mācību līdzekļu, instrumentu un materiālu iegāde profesionālās izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2014/17 nolikums spied šeit.

Iepirkuma “Pārtikas preču piegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2014/15 rezultāti spied šeit spied šeit.

Iepirkuma “Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2014/16 rezultāti spied šeit.

Iepirkuma “Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2014/16 nolikums spied šeit.

Iepirkuma “Pārtikas preču piegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2014/15 nolikumā un tehniskājā dokumentācijā 29.10.2014. ieviestas izmaiņas. Skatīt papildināto 29.10.2014. KTTT 2014/15 nolikumu.
29.10.2014. papildinātais Iepirkuma “Pārtikas preču piegāde PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām”, ID Nr. KTTT 2014/15, nolikums spied šeit.

Iepirkuma”Mācību līdzekļu, materiālu un inventāra iegāde profesionālās izglītības programmas “Nagu kopšanas pakalpojumi” īstenošanai PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” ” identifikācijas Nr. KTTT 2014/13 rezultāti spied šeit.

Iepirkuma”Mācību līdzekļu, materiālu un inventāra iegāde profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” īstenošanai PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” ” identifikācijas Nr. KTTT 2014/12 rezultāti spied šeit.

Iepirkuma”Mācību līdzekļu, instrumentu un materiālu iegāde profesionālās izglītības programmas “Autotransports” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” ” identifikācijas Nr. KTTT 2014/14 rezultāti spied šeit.

Mācību līdzekļu, materiālu un inventāra iegāde profesionālās izglītības programmas “Nagu kopšanas pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” “ identifikācijas Nr. KTTT 2014/13 nolikums. spied šeit.

Iepirkuma”Mācību līdzekļu, materiālu un inventāra iegāde profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” ” identifikācijas Nr. KTTT 2014/12 nolikums spied šeit.