Ārpusformālā izglītība – KTTT

Ārpusformālā izglītība

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās  https://likumi.lv/doc.php?id=235206

 

Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis

https://likumi.lv/doc.php?id=259780

Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci

https://likumi.lv/doc.php?id=226788

Sīkāku informāciju skatīt:

https://www.ikvd.gov.lv/lv/profesionalas-kompetences-novertesana/profesionalas-kompetences-novertesana

 

Ārpusformālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšana ir iespēja, nokārtojot eksāmenu, iegūt kvalifikācijas apliecību par darba vidē vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtām prasmēm.
Ķuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā piedāvā iegūt ārpus formālo izglītību šādās profesionālajās kvalifikācijās:

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS  PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA LKI LĪMENIS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOSAUKUMS
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Restaurācijas tehniķis 4 Restaurācija
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Loģistikas darbinieks 4 Loģistika
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Mēbeļu galdnieks 4 Kokizstrādājumu izgatavošana
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Būvizstrādājumu galdnieks 4 Kokizstrādājumu izgatavošana
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators 4 Kokizstrādājumu izgatavošana
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Automehāniķis 4 Autotransports
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Konditors 4 Ēdināšanas pakalpojumi
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis 4 Pārtikas produktu tehnoloģija
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 4 Pārtikas produktu tehnoloģija
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Maiznieks 4 Miltu izstrādājumu ražošana
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Stila mēbeļu modelētājs 4 Koka mākslinieciskā apstrāde
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Tūrisma pakalpojumu konsultants 4 Tūrisma pakalpojumi
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Viesu uzņemšanas dienesta speciālists 4 Viesnīcu pakalpojumi
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Pavārs 4 Ēdināšanas pakalpojumi
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums SPA speciālists 4 Skaistumkopšanas pakalpojumi

 

Iesniegums profesionālās kompetences novērtēšanai