Konvents,padome – KTTT

Konvents,padome

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma konvents

Konventa  priekšsēdētājs

Artūrs Bukonts – Latvijas Kokrūpniecības federācija Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju/NEP

Konventa locekļi

Ilze Zuimača – Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija/ NEP;
Santa Graikste – Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija/ NEP;
Ilze Dambīte – Damberga -Kuldīgas novada pašvaldība;
Ingus Rūtiņš – Auto Asociācija/ Nozaru ekspertu padome (NEP);
Alla Imanta – Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte;
Dace Cine – PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma direktore
Gunita Štorha – Tehnikuma Padomes priekšsēdētāja

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma padome

Gunita Štorha – padomes priekšsēdētāja;

Reģiona nozaru darba devēju pārstāvji:

 • Imants Rukuts – SIA „IMA autoserviss”;  
 • Guntars Pirtnieks – SIA „Laimdotas”;
 • Artis Rozītis – SIA ”Arktika G”;
 • Aleksandrs Lange – SIA „Rota IG”;
 • Lienīte Leitāne – SIA „Ventlejas”;
 • Arturs Cimoška – SIA „Agrotehnika”;
 • Inta Seska – SIA „Kalnmuižas viesnīca”;
 • Artis Gustovskis – Kuldīgas novada pašvaldība/ Kurzemes tūrisma asociācija;
 • Jana Bergmane – Kuldīgas tūrisma informācijas centrs/ Kurzemes tūrisma asociācija;      

Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvis;

Dace Cine – tehnikuma direktore;
Inese Kļaviņa – direktores vietniece izglītības jomā;
Astrīda Zeile – direktores vietniece praktiskajā mācībā un DVB;
Renārs Sakne – attīstības stratēģijas un iepirkuma speciālists;

Metodisko nodaļu vadītāji:

 • Ivars Asnis – autotransporta un loģistikas nodaļa;
 • Mārtiņš Mednieks – galdnieku, mēbeļu dizaina un restaurācijas nodaļa;
 • Iveta Roga – tūrisma, viesnīcu un skaistumkopšanas pakalpojumu nodaļa;
 • Vita Strautiņa – ēdināšanas un restorānu pakalpojumu nodaļa;