Vēsture – KTTT

Vēsture

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības kompetences centrs Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums dibināts 1989. gadā. Vēsturiski Tehnikumam bijuši dažādi nosaukumi – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola (2008-2014), Kuldīgas 78. arodvidusskola (1989.  – 2008). Tehnikuma galvenā ēka atrodas Kuldīgas pilsētas centrā, bijušajā Baltijas skolotāju semināra ēku kompleksā. Ēka celta 1879. gadā un ir ir valsts kultūras nozīmes piemineklis. 

Baltijas skolotāju seminārs  bija pirmā valsts pedagoģiskā mācību iestāde Latvijā, kas darbojās Rīgā (1870 – 1886), pēc tam Kuldīgā (1886 – 1915). Seminārs sākotnēji atradās Rīgā un sagatavoja pareizticīgās baznīcas draudzes skolu skolotājus. Skolotāju seminārs bija pakļauts Rīgas mācību apgabala kuratoram un mācību valoda bija krievu valoda. Mācību ilgums bija trīs gadi, vislielāko uzmanību pievērsa krievu valodai un reliģijai, mācīja arī matemātiku, vēsturi un pedagoģiju. Apmēram 2/3 audzēkņu saņēma stipendiju. Baltijas skolotāju semināra koris 1873. gadā piedalījās Pirmajos Vispārējos dziedāšanas svētkos Rīgā.

Sākoties Baltijas rusifikācijas periodam, seminārā sāka gatavot visu Latvijas lauku tautskolu un pilsētas elementārskolu skolotājus. Mācību ilgumu no 1877. gada pagarināja līdz četriem gadiem. 1879. gadā uzcēla jaunu semināra ēku. 1886. gadā Baltijas skolotāju semināru pārcēla uz Kuldīgu, kur tas darbojās līdz Pirmā pasaules kara sākumam. 

1924. gada 30. martā bijušā skolotāju semināra ēkā uzsāka darboties Kuldīgas Valsts vidusskola, ko 1928./1929. gadā pārdēvēja par Kuldīgas Valsts ģimnāziju. Pēc Otrā pasaules kara ēkā bija Kuldīgas vidusskola, kas tur atradās līdz 1964. gadam.

Šo semināru pavisam beiguši 1026 audzēkņi, tajā mācījās arī vēlāk populārie rakstnieki Bebru Juris (1876–1881), Voldemārs Zālītis (Valdis) (1882-1886), Sudrabu Edžus (1860-1941), Plūdons (1891–1895), Pēteris Birkerts (1897-1900), arhitekts Ernests Pole (1888-1892) un daudzi atzīti pedagogi.

1924. gada 30. martā bijušā skolotāju semināra ēku iesvēta par Kuldīgas Valsts vidusskolas otro skolas namu. Otrajā skolas namā pāriet sieviešu ģimnāzijas klases. Ar 1928./1929. gadu skola tiek pārdēvēta par Kuldīgas Valsts ģimnāziju. 1931. gada 14. janvārī Izglītības ministrija nodod nekustamo īpašumu – Baltijas skolotāju semināra ēku Liepājas ielā 31/33 Kuldīgas ģimnāzijai. Te Kuldīgas ģimnāzija, vēlāk Kuldīgas vidusskola, atrodas līdz 1964. gadam.

 

Viļa Plūdoņa dzejolis par Baltijas skolotāju semināru:

Bij’ tālu Ventas krastos putnu ligzda;
Un ligzdā bija pulka jaunu putnu;
Tie visi jutās tā kā viena saime,
Kaut cēlušies no dažādām bij’ malām.