Par tehnikumu – KTTT

Par tehnikumu

Vēsture

Izglītības un zinātnes ministrijas
Profesionālās izglītības kompetences centrs Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums bijušā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola (no 2008. gada), Kuldīgas 78. arodvidusskola (no 1989. gada).
Dibināta 1989. gadā Atrodas pilsētas centrā, bijušajā Baltijas skolotāju semināra ēku
kompleksā.

 

 

Himna

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma himna(2019.gada absolventes K.M.Rimovičas vārdi, L.A.Jāvaldes kora “Liepzieds” diriģentes mūzika)

Zīmola stāsts un karogs

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (KTTT) Zīmola stāsts.
KTTT zīmols radīts 2014.gadā. Zīmolu veido ezīša un tilta simboli.

Vīzija

Nacionālās vērtībās balstīts daudzfunkcionāls profesionālās izglītības, kulturizglītības , karjeras izglītības starptautisks KAMPUS

Misija

Kopdarbā ar novada, reģiona, valsts un starptautiskiem sadarbības partneriem nodrošināt reģionā modernu, inovatīvu, kvalitatīvu, ilgtspējīgu, pieejamu profesionālo izglītību un personības izaugsmi mūža garumā tolerantā, radošā un harmoniskā izglītības vidē, attīstot dažādas mācību formas, karjeras izglītību, kultūrizglītību, patriotisko audzināšanu, nostiprinot inteliģences mantojuma un UNESCO vērtību apguvi.

Vērtības

Personība

Profesionalitāte

Sadarbība

Piederība