Automehāniķis pēc vidējās izglītības – KTTT

Automehāniķis pēc vidējās izglītības

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2024./2025. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS

AUTOMEHĀNIĶIS,
AUTOATSLĒDZNIEKS

VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ VAI PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ  (PĒC 12. KLASES)
1,5 GADI

KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

AUTOMOBIĻU UZBŪVES PAMATUS
RASĒŠANU
DEMONTĀŽU UN MONTĀŽU
REMONTA PAMATUS
AUTOMOBIĻU TEHNISKO APKOPI UN REMONTU
VIRSBŪVES REMONTA PAMATUS
RIEPU MAIŅU UN REMONTU
AUTOMOBIĻU ŠASIJAS UN ELEKTROIEKĀRTU REMONTU
MOTORU REMONTU
AUTOMOBIĻU HIDRAULISKO UN PNEIMATISKO SISTĒMU REMONTU
ELEKTRONISKO SISTĒMU REMONTA PAMATUS
TEHNISKĀ SERVISA ORGANIZĀCIJU
AUTOVADĪTĀJA APMĀCĪBAS PROGRAMMU
METINĀŠANAS PAMATUS
KLIENTU MENEDŽMENTU
VIRSBŪVES STIKLOJUMA REMONTU

Automehāniķis strādā autoservisos, automašīnu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automašīnu diagnostikas centros, tehniskās apskates punktos, diagnosticējot transporta bojājumus, veicot montāžu un demontāžu, bojāto detaļu nomaiņu, motoru, šasiju un virsbūvju remontu,

transporta tehnisko sistēmu – eļļošanas, hidraulikas u.c.

apkopi, var veikt metināšanu, lodēšanu, virpošanu, kā arī var veidot savu uzņēmumu.

 

Izglītības programma –  Autotransports

Profesionālā kvalifikācija – automehāniķis, 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija  (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.

Automehāniķis veic automobiļu tehniskā stāvokļa diagnostiku, tehniskās apkopes un remontu, saprot elektriskās un elektroniskās shēmas detaļu rasējumus, izpilda nepieciešamos metālapstrādes darbus.

Mācību moduļi: rasēšana, demontāža un montāža, remonta pamata, automobiļu tehniskā apkope un remonts, virsbūves remonta pamati, riepu maiņa un remonts, automobiļu šasijas un elektroiekārtu remonts, motoru remonts,  automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts, elektronisko sistēmu remonta pamati, tehniskā servisa organizācija, autovadītāja apmācības programma, metināšanas pamati, klientu menedžments,  virsbūves stiklojuma remonts, automehāniķa prakse.