Loģistikas darbinieks pēc vidusskolas – KTTT

Loģistikas darbinieks pēc vidusskolas

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2024./2025. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS
LOĢISTIKAS
DARBINIEKS
VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ VAI PROFESIONĀLĀ (PĒC 12. KLASES)
1,5 GADI

KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

 • TRANSPORTA UN LOĢISTIKAS NOZARES UZŅĒMUMU PAMATPROCESUS
 • KRAVU IDENTIFICĒŠANU UN IZVIETOŠANU NOLIKTAVĀ
 • KRAVU APSTRĀDI UN SAGATAVOŠANU PĀRVIETOŠANAI
 • NOLIKTAVAS UZSKAITI UN APSEKOŠANU
 • KRAVU PIEŅEMŠANU UN IZSNIEGŠANU NOLIKTAVĀ
 • MARŠRUTU PLĀNOŠANU KRAVU PĀRVADĀJUMOS
 • TRANSPORTĒŠANAS PROCESA DOKUMENTU APRITES ORGANIZĒŠANU
 • KRAVU TRANSPORTĒŠANAS PROCESA UZRAUDZĪBU UN DATU ANALĪZI
 • SADALES LOĢISTIKU
 • RAŽOŠANAS APGĀDES LOĢISTIKU
 • MARŠRUTU PLĀNOŠANU PASAŽIERU PĀRVADĀJUMOS
 • DISPEČERA DARBU PASAŽIERU PĀRVADĀJUMOS

 

 

Loģistikas darbinieks strādā valsts, pašvaldības vai privātos uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un nacionāliem kravu vai pasažieru pārvadājumiem (auto, dzelzceļš, avio, jūra), vairumtirdzniecību (noliktavas), mazumtirdzniecību (veikali, kafejnīcas), ražošanu (jebkurš ražošanas uzņēmums) un pakalpojumu sniegšanu (pasts, kurjerpasts, sports, tūrisms). Loģistikas darbinieks var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuāls komersants (ekspeditors, muitas brokeris).

Izglītības programma – Loģistika 

Profesionālā kvalifikācija – loģistikas darbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.

Loģistikas darbinieks nodrošina kravas plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas piegādes procesu.

Mācību moduļi: vispārējās vidējās izglītības priekšmeti un profesionālās izglītības moduļi: Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi, Kravu identificēšana un izvietošana noliktavā, Kravu apstrāde un sagatavošana pārvietošanai, Noliktavas uzskaite un apsekošana, Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā, Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos, Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana, Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze, Sadales loģistika, Ražošanas apgādes loģistika, Maršrutu plānošana pasažieru pārvadājumos, Dispečera darbs pasažieru pārvadājumos, Loģistikas darbinieka prakse.