Maizes un klasiskās konditorejas ražošanas tehniķis pēc vidējās izglītības – KTTT

Maizes un klasiskās konditorejas ražošanas tehniķis pēc vidējās izglītības

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2024./2025. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS
MAIZES UN KLASISKĀS KONDITOREJAS RAŽOSĀNAS TEHNIĶIS
VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ VAI PROFESIONĀLĀ (PĒC 12. KLASES)
1,5 GADI

KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

  • TEHNOLOĢISKĀS PLŪSMAS NODROŠINĀŠANU
  • PAŠKONTROLES SISTĒMAS PRASĪBU IEVĒROŠANU
  • PĀRTIKAS PRODUKTU IZEJVIELU APRITI NOLIKTAVĀ
  • PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS IZEJVIELU PIRMAPSTRĀDI
  • PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANU
  • GALAPRODUKTU IEPAKOŠANU
  • GALAPRODUKTU APRITI NOLIKTAVĀS
  • GRAUDU PĀRSTRĀDES PRODUKTU RAŽOŠANU
  • MAIZES RAŽOŠANU

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis strādā maiznīcās un konditorejās, kulinārijas izstrādājumu un saldumu ražošanas uzņēmumos, kā arī var dibināt savu uzņēmumu.

Izglītības programma –  Miltu izstrādājumu ražošana

Profesionālā kvalifikācija – maizes un klasiskās konditorejas ražošanas tehniķis, 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija, (4,KLI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.  

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas produktu ražošanas jomā, gatavo maizi un miltu konditorejas izstrādājumus, atbilstoši tehnoloģiskajām shēmām un receptūrām.

Mācību priekšmeti: Paškontroles sistēmas prasību ievērošana, Pārtikas produktu izejvielu aprite noliktavā, Pārtikas produktu ražošanas izejvielu pirmapstrāde, Pārtikas produktu ražošana, Galaproduktu iepakošana, Galaproduktu aprite noliktavās, Graudu pārstrādes produktu ražošana, Maizes ražošana, Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķu prakse.