Tūrisma pakalpojumu konsultants pēc pamatizglītības – KTTT

Tūrisma pakalpojumu konsultants pēc pamatizglītības

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2024./2025. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS
TŪRISMA PAKALPOJUMA KONSULTANTS
PAMATIZGLĪTĪBA (PĒC 9. KLASES)
4 GADI

KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

 

 • VIDĒJO IZGLĪTĪBU
 • TŪRISMA UZŅĒMUMA DARBĪBAS PAMATPRINCIPUS
 • REĢIONU SPECIFISKO TŪRISMA PIEDĀVĀJUMA ANALĪZI
 • TŪRISMA INFORMĀCIJAS APSTRĀDI
 • KLIENTU MĒRĶGRUPU ANALĪZI
 • LIETIŠĶO SARAKSTI UN KOMUNIKĀCIJU
 • TŪRISMA PAKALPOJUMU KOMPLEKTĒŠANU UN CENU VEIDOŠANU
 • PROFESIONĀLO DATU APSTRĀDES UN REZERVĒŠANAS SISTĒMU LIETOŠANU
 • LIETIŠĶĀS SVEŠVALODAS
 • TŪRISMA PAKALPOJUMU PĀRDOŠANAS PROCESU
 • KARTOGRĀFIJU
 • TŪRISMA MARŠRUTU IZSTRĀDĀŠANU

Tūrisma pakalpojumu konsultants strādā uzņēmumos, kuri plāno un īsteno dažādas tūrisma aktivitātes ekotūrismā, aktīvajā tūrismā, kultūras tūrismā, konferenču un pasākumu tūrismā, veido ekskursiju maršrutus, organizē ceļojumus Latvijā un pasaulē, strādā tūrisma informācijas centros, viesu uzņemšanas dienestā tūrisma naktsmītnēs, vada tūristu grupas, kā arī strādā ar Amadeus starptautisko rezervācijas programmu tūroperatoru birojos un Ericsoft naktsmītņu rezervācijas starptautisko programmu viesnīcās vai arī veido savu tūrisma pakalpojumu uzņēmumu, vai ir pašnodarbināta persona, kura veic individuālo komercdarbību. Lielisks veids, kā daudzpusīgi izzināt pasauli, plānot un vadīt dažādus kultūras un konferenču pasākumus, doties vairākkārtējos mācību ceļojumos, maršrutēt un sniegt ceļojumu prieku citiem.

Izglītības programma – Tūrisma pakalpojumi

Profesionālā kvalifikācija – tūrisma pakalpojumu konsultants, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. 

Tūrisma pakalpojumu konsultants apkopo klientu pieprasījumu, konsultē klientus par tūrisma pakalpojumu, sazinoties ar sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, sagatavo piedāvājumus klientam, veic pakalpojumu rezervācijas un tūrisma pakalpojumu pārdošanu. Tūrisma pakalpojumu konsultants strādā tūrisma uzņēmumā.

Mācību moduļi: vispārējās vidējās izglītības priekšmeti un profesionālās izglītības moduļi: profesionālo datu apstrādes un rezervēšanas sistēmu lietošana, lietišķās svešvalodas, tūrisma pakalpojumu pārdošanas process, klientu mērķgrupu analīze, lietišķā sarakste un komunikācija, tūrisma pakalpojumu komplektēšana un cenu veidošana, tūrisma uzņēmuma darbības pamatprincipi, reģionu specifiskā tūrisma piedāvājuma analīze, tūrisma informācijas apstrāde, tūrisma pakalpojumu konsultanta prakse.