Viesu uzņemšanas dienesta speciālists pēc pamatizglītības – KTTT

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists pēc pamatizglītības

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2024./2025. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS
VIESU UZŅEMŠANAS DIENESTA SPECIĀLISTS
PAMATIZGLĪTĪBA (PĒC 9. KLASES)
4 GADI

KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

 • VIDĒJO IZGLĪTĪBU
 • TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS UZŅĒMUMA DARBĪBAS PAMATPROCESUS UN PAMATPRINCIPUS
 • TELPU UN VIDES SAGATAVOŠANU VIESU UZŅEMŠANAI
 • VIESU APKALPOŠANU VIESU IZMITINĀŠANAS UN APKALPOŠANAS MĪTNĒS
 • TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU UN PAPILDPAKALPOJUMU PĀRDOŠANU
 • LIETIŠĶĀS SARAKSTES NODROŠINĀŠANU UN INFORMĀCIJAS APRIT
 • UZSKAITES UN ATSKAITES DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANU
 • VIESU UZŅEMŠANAS DIENESTA PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU
 • KONFERENČU UN SEMINĀRU APKALPOŠANU
 • AKTĪVĀ TŪRISMA PAKALPOJUMUS
 • VIESU MĒRĶA GRUPU APKALPOŠANU
 • TELPU DIZAINU UN FLORISTIKU

 

 

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists strādā viesu uzņemšanas un viesmīlības dienestā tūristu mītnēs – viesnīcās, moteļos, lauku viesu namos, kempingos, pasākumu centros, kā arī uzņēmumos, kuri plāno un īsteno dažādas tūrisma aktivitātes ekotūrismā, aktīvajā tūrismā, kultūras tūrismā, konferenču un pasākumu tūrismā, strādā ar Ericsoft naktsmītņu rezervācijas starptautisko programmu. Iespēja piedalīties starptautiskos nozares konkursos un pilnveidot prasmes, apvienot vēlmi ceļot ar iespēju pilnveidot prasmes, apgūt profesionālo terminoloģiju prakses laikā ārzemēs un kļūt atpazīstamam nozares speciālistu vidū.

Izglītības programma – Viesnīcu pakalpojumi

Profesionālā kvalifikācija – viesu uzņemšanas dienesta speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. 

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists veic viesu uzņemšanu un apkalpošanu, pieprasījumu apstiprināšanu un istabu rezervēšanu, viesu reģistrāciju, informē viesus par pakalpojumiem viesnīcā un ārpus tās, norēķinās ar viesiem, ievērojot uzņēmuma standartus, spēj reaģēt konflikta situācijās, izmantojot saskarsmes psiholoģijas prasmes, atbilstoši kompetencei prot organizēt savu darbu un sadarboties ar citiem uzņēmuma speciālistiem, patstāvīgi pieņem lēmumus.

Mācību moduļi: vispārējās vidējās izglītības priekšmeti un profesionālās izglītības moduļi:  tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi, viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā, telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai, viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana, lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite, uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā, viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana,  konferenču un semināru apkalpošana, starpkultūru pakalpojumi, viesu mērķu grupu apkalpošana, telpu dizains un floristika, aktīvā tūrisma pakalpojumi, prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā,  viesu uzņemšanas dienesta speciālista prakse.