Stila mēbeļu modelētājs pēc pamatizglītības – KTTT

Stila mēbeļu modelētājs pēc pamatizglītības

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2024./2025. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS
STILA MĒBEĻU MODELĒTĀJS
PAMATIZGLĪTĪBA (PĒC 9. KLASES)
4 GADI

KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

 

 • VIDĒJO IZGLĪTĪBU
 • DIZAINA UN MĒBEĻU STILA VĒSTURI
 • KRĀSU MĀCĪBU
 • ZĪMĒŠANU UN GLEZNOŠANU
 • KOMPOZĪCIJU UN DIZAINU
 • FOTO MĀCĪBAS PAMATUS
 • PROGRAMMVADĪBAS (CNC) DARBMAŠĪNAS
 • ARHITEKTŪRAS UN INTERJERA PAMATUS
 • TEHNISKO GRAFIKU UN DATORGRAFIKU
 • MĒBEĻU IZGATAVOŠANAS TEHNOLOĢIJU
 • DATORPROJEKTĒŠANU AR MASTERCAM, FUSION, 3D
 • MATERIĀLMĀCĪBU
 • MĒBEĻU KONSTRUĒŠANU
 • TELPISKO MAKETĒŠANU UN MODELĒŠANU
 • KOKAPSTRĀDES PAMATUS
 • MĒBEĻU IZGATAVOŠANAS DARBA GALDUS
 • ERGONOMIKU

Stila mēbeļu modelētājs strādā individuālās meistardarbnīcās, dizaina studijās un uzņēmumos, kur gan skicējot, gan datorprogrammās un maketos projektē dažādu individuālu mēbeļu dizainu – strādā radoši, ar māksliniecisku izpratni, izvēloties krāsu, kompozīciju, stilu, apdari, materiālus, izmantojamo atbilstošo tehnoloģiju un izgatavo individuālo pasūtījumu – mēbeli; izprot un modelē stila mēbeles atbilstoši interjeram, prot daudzveidīgās tehnikās izstrādāt masīvkoka dekoratīvos meistardarbus, interjera elementus. Var iegūt otru izglītības dokumentu – Latvijas Amatniecības kameras Zeļļa diplomu, var veidot individuālo uzņēmumu jeb meistardarbnīcu.

Izglītības programma – Koka mākslinieciskā apstrāde

Profesionālā kvalifikācija – stila mēbeļu modelētājs, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.  

Stila mēbeļu modelētājs projektē, izstrādā skices, modelē, veic materiālu aprēķinus, sagatavo, apstrādā materiālus, patstāvīgi īsteno ieceres, izgatavo tehnoloģiskām un mākslinieciskām prasībām atbilstošu izstrādājumu, veic individuālu uzņēmējdarbību, sadarbojas ar klientiem, plāno un organizē savu darbu.

Mācību priekšmeti: kultūras un mākslas vēsture, stila mēbeļu vēsture, stila mēbeļu galdniecība, maketēšana un interjera pamati, intarsijas un inkrustācijas tehnikas, kokgriešana, tapsēšana un apdare, kokvirpošana, stila mēbeļu konstruēšana, koka mākslas priekšmetu izgatavošana, sabiedrības un cilvēka drošība, krāsu mācība, gleznošana, zīmēšana, kompozīcija, datorgrafika, stila mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija, materiālmācība, burtu mācība un lietišķā grafika, rasēšana un perspektīve, veidošana, fotogrāfēšana, mēbeļu restaurācija, praktiskās mācības, stila mēbeļu modelētāja prakse.