Auklis pēc vidējās izglītības – KTTT

Auklis pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Bērnu aprūpe

Profesionālā kvalifikācija – auklis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju līdz 115,00 EUR mēnesī

Auklis veic bērna aprūpi, uzņemoties atbildību atbilstoši savai kompetencei; organizē bērnam emocionālo un fizisko attīstību veicinošas nodarbības; veic primārus bērna aprūpes pasākumus un veicina bērna vienmērīgu izaugsmi, attīstību un zināšanu apguvi; apzinās veselīga uztura nozīmi bērna attīstībā, veselības saglabāšanā un ēdiena gatavošanā; atbalsta vecākus bērna audzināšanā.

Mācību priekšmeti: pedagoģijas pamati, psiholoģijas pamati, mājturība, bērnu radošās darbības, kustību aktivitāšu organizēšana, rokdarbu un rotaļlietu izgatavošana, darba tiesiskās attiecības, svešvalodas u.c.

Praktiskās mācības: bērna aprūpe, bērna ēdināšana, rokdarbi un rotaļlietu izgatavošana, bērnu radošās darbības, kustību aktivitāšu organizēšana.

Kvalifikācijas prakse.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā            atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītībasprogrammu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.