Autodiagnostiķis pēc pamatizglītības – KTTT

Autodiagnostiķis pēc pamatizglītības

Profesionālās izglītības programmas apraksts

Izglītības programma – Autotransports

Profesionālā kvalifikācija – autodiagnostiķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.

Autodiagnostiķis veic automobiļa elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu. Aprīkot automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības.

Mācību priekšmeti: latviešu valoda, literatūra, svešvalodas – angļu, vācu, matemātika, informātika, ķīmija, fizika, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, automobiļu uzbūves pamati, rasēšanas pamati, sabiedrības un cilvēka drošība, demontāža un montāža, remonta pamati, virsbūves detaļu remonta pamati, automobiļa tehniskā apkope un remonts, elektronikas un elektronikas pamati, diagnostikas iekārtas un mērierīces, rasēšana, iekšdedzes motoru remonts, automobiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts, transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts, motora vadības sistēmu diagnostika un remonts, hidraulisko un pneimatisko sistēmu diagnostika un remonts, aizsardzības sistēmu uzstādīšana, diagnostika, remonts, sakaru sistēmu diagnostika un remonts, drošības sistēmu diagnostika un remonts, sports, autoatslēdznieka darbu prakse.

Kvalifikācijas prakse.