Automehāniķis – KTTT

Automehāniķis

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS
KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2022./2023. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS
AUTOMEHĀNIĶIS
VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ VAI
PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ (PĒC
12. KLASES)
1,5 GADI

KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

 • AUTOMOBIĻU UZBŪVES PAMATUS
 • RASĒŠANU
 • DEMONTĀŽU UN MONTĀŽU
 • REMONTA PAMATUS
 • AUTOMOBIĻU TEHNISKO APKOPI
 • UN REMONTU
 • VIRSBŪVES REMONTA PAMATUS
 • RIEPU MAIŅU UN REMONTU
 • AUTOMOBIĻU ŠASIJAS UN
 • ELEKTROIEKĀRTU REMONTU
 • MOTORU REMONTU
 • AUTOMOBIĻU HIDRAULISKO UN
 • PNEIMATISKO SISTĒMU REMONTU
 • ELEKTRONISKO SISTĒMU
 • REMONTA PAMATUS
 • TEHNISKĀ SERVISA ORGANIZĀCIJU
 • AUTOVADĪTĀJA APMĀCĪBAS
 • PROGRAMMU
 • METINĀŠANAS PAMATUS
 • KLIENTU MENEDŽMENTU
 • VIRSBŪVES STIKLOJUMA REMONTU
Automehāniķis strādā
autoservisos, automašīnu
tehniskās apkopes un remonta
uzņēmumos, automašīnu
diagnostikas centros, tehniskās
apskates punktos, diagnosticējot
transporta bojājumus, veicot
montāžu un demontāžu, bojāto
detaļu nomaiņu, motoru, šasiju
un virsbūvju remontu,
transporta tehnisko sistēmu -
eļļošanas, hidraulikas u.c.
apkopi, var veikt metināšanu,
lodēšanu, virpošanu, kā arī var
veidot savu uzņēmumu.

Automehāniķis

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS
KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2022./2023. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS

AUTOMEHĀNIĶIS

PAMATIZGLĪTĪBA (PĒC 9. KLASES)
4 GADI

            KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

 • VIDĒJO IZGLĪTĪBU
 • AUTOMOBIĻU UZBŪVES PAMATUS
 • RASĒŠANU
 • DEMONTĀŽU UN MONTĀŽU
 • REMONTA PAMATUS
 • AUTOMOBIĻU TEHNISKO APKOPI
 • UN REMONTU
 • VIRSBŪVES REMONTA PAMATUS
 • RIEPU MAIŅU UN REMONTU
 • AUTOMOBIĻU ŠASIJAS UN
 • ELEKTROIEKĀRTU REMONTU
 • MOTORU REMONTU
 • AUTOMOBIĻU HIDRAULISKO UN
 • PNEIMATISKO SISTĒMU REMONTU
 • ELEKTRONISKO SISTĒMU
 • REMONTA PAMATUS
 • TEHNISKĀ SERVISA ORGANIZĀCIJU
 • AUTOVADĪTĀJA APMĀCĪBAS
 • PROGRAMMU
 • METINĀŠANAS PAMATUS
 • KLIENTU MENEDŽMENTU
 • VIRSBŪVES STIKLOJUMA REMONTU
Automehāniķis strādā
autoservisos, automašīnu
tehniskās apkopes un remonta
uzņēmumos, automašīnu
diagnostikas centros, tehniskās
apskates punktos, diagnosticējot
transporta bojājumus, veicot
montāžu un demontāžu, bojāto
detaļu nomaiņu, motoru, šasiju
un virsbūvju remontu,
transporta tehnisko sistēmu -
eļļošanas, hidraulikas u.c.
apkopi, var veikt metināšanu,
lodēšanu, virpošanu, kā arī var
veidot savu uzņēmumu.

 

 

Automehāniķis pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Autotransports

Profesionālā kvalifikācija – automehāniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.  

Automehāniķis veic automobiļa tehnisko apkopi, mezglu agregātu un aparātu nomaiņu, montāžu, diagnosticēšanu, regulēšanu un pārbaudi.

Mācību moduļi: vispārējā vidējā izglītības mācību priekšmeti un profesionālās izglītības moduļi: rasēšana, demontāža un montāža, remonta pamata, automobiļu tehniskā apkope un remonts, virsbūves remonta pamati, riepu maiņa un remonts, automobiļu šasijas un elektroiekārtu remonts, motoru remonts,  automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts, elektronisko sistēmu remonta pamati, tehniskā servisa organizācija, autovadītāja apmācības programma, metināšanas pamati, klientu menedžments,  virsbūves stiklojuma remonts, automehāniķa prakse.