Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatos (CNC) pēc vidējās izglības – KTTT

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatos (CNC) pēc vidējās izglības

Izglītības programma – koka izstrādājumu izgatavošana

Profesionālā kvalifikācija – datorizētu kokapstrādes iekārtu operators, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators veic masīvkoksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi ar datorizētu (programmvadības) kokapstrādes iekārtu, lieto specializētās datorprogrammas, ievieš korekcijas apstrādes programmās atbilstoši veiktajiem kontrolmērījumiem, nodrošina datorizētu kokapstrādes iekārtu darbības pārraudzību un veic ikdienas tehniskās apkopes.

Mācību moduļi: Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana, Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi, Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare, Nemehanizēta koksnes līmēšana, Koksnes mehāniskā apstrāde, Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija,  Mehanizēta koksnes līmēšana, Koka izstrādājumu mehanizēta apdare, Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām, Datorizētu kokapstrādes iekārtu programmēšana, Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope, Zāģmateriālu ražošana, Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatora prakse.