Studentu padome – KTTT

Studentu padome

Studentu padome apvieno aktīvus, idejām bagātus un uzņēmīgus audzēkņus, kuri tehnikumā vienmēr ir notikumu centrā un daļu no sava brīvā laika pavada, veidojot kultūras un neformālās izglītības pasākumus audzēkņiem, skolotājiem un tehnikuma viesiem, iesaistās dažādos projektos. Studentu padomē ir iespēja attīstīt prasmes un īstenot savas idejas, iepazīties ar daudzveidīgiem un interesantiem jauniešiem, atrast jaunus domubiedrus, attīstīt komunikācijas prasmes, apgūt un iemācīties pasākumu organizēšanas un vadīšanas prasmes.

Divas reizes mēnesī notiek sapulces, to laikā pārrunā aktuālus jauntājumus, plāno pasākumus un notiek informācijas apmaiņa starp skolas administrāciju un pašpārvaldi.

Studentu padomes vadītāja – Nora Ziemele 

Studentu padomes vadītājas vietniece – Atrūrs Pelčers 

Seko līdz studentu padomes aktivitātēm šeit – https://www.instagram.com/kttt_sp/ !