“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/20/I/004 – KTTT

“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/20/I/004

 

Publicēts 29.12.2023.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    īstenošana noslēgusies

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā ir pabeigta projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”, projekts Nr.4.2.1.2/20/I/004,    īstenošana.

Tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru projektā paredzētās darbības īstenoja 35 mēnešu laikā –  no 2021.gada 24.februāra līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta ietvaros paredzētie Tehnoloģiju centra ēkas Kalpaka ielā 1, Kuldīgā būvdarbi tika pabeigti līdz 2023.gada 31.decembrim, taču pilnībā visus būvdarbus paredzēts pabeigt no 4.2.1.6 pasākuma finansējuma un ēku paredzēts nodot ekspluatācijā līdz 2024.gada 29.februārim.

Ņemot vērā, ka ēku nebija iespējams nodot ekspluatācijā līdz 2023.gada beigām, atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2023. noteikumiem “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””, projekts nosakāms kā nefunkcionējošs.

Projekta ietvaros tika veikti tehnoloģiju centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi:

  1. Ārdurvju nomaiņa;
  2. groplogu nomaiņa uz logiem ar iekšējās vērtnes stiklu paketi;
  3. trešā stāva koka sienu renovācija un siltināšana;
  4. augšstāva pārseguma pārbūve un siltināšana;
  5. grīdas siltināšana;
  6. rekuperatīvās ventilācijas sistēmas ierīkošana;
  7. apgaismes sistēmas modernizācija – pāreja uz LED lampām;
  8. apkures sistēmas modernizācija – sildelementu aprīkošana ar termogalvām, automātikas uzstādīšana.

Projektā plānotās darbības tika sekmīgi pabeigtas, kā arī projekta mērķis – Tehnoloģiju centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas ilgtspēju, kā arī turpmāku energoresursu efektīvu izmantošanu, tika sasniegts.

Būvdarbus veica Personu apvienība “INB&RAJ”,  autoruzraudzības darbus nodrošināja Personu apvienība SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību – SIA ”BaltLine Globe”.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 345 378,63 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 1 085 300,00 EUR, kuras veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā – 922 505,00 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā – 162 795,00 EUR, un neattiecināmās izmaksas – Kuldīgas novada pašvaldības  finansējums – 260 078,63 EUR.

Papildus minētajiem finanšu avotiem Tehnoloģiju centra pārbūves būvdarbi tika finansēti no  projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (projekts Nr 8.1.3.0/16/I/016) līdzekļiem, ar Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanu un ekonomiskas atlabšanu saistītā Augstas gatavības projekta valsts budžeta līdzekļiem,  kā arī no 4.2.1.6 pasākuma līdzekļiem.

Publicēts 24.11.2023.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. No projekta finansējamās būvdarbu daļas līdz 2023.gada 31.oktobrim izpildīti 90,01 % darbu. Pabeigti ārsienu, starpsienu un sienu apdares darbi, jumta izbūves darbi.  Turpinās apkures, siltummezgla un ventilācijas izbūves darbi.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām un objektu nodot ekspluatācijā 2024.gada sākumā.

Publicēts 24.08.2023.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. No projekta finansējamās būvdarbu daļas līdz 2023.gada 31.jūlijam izpildīti 67,45 % darbu. Tiek veikta ārsienu, starpsienu izbūve, sienu, logu un durvju ailu apdares darbi, siltummezgla, kā arī jumta seguma izbūves darbi,  uzsākta apkures sistēmas izbūve.

Būvdarbu izpildes termiņu objektīvu iemeslu dēļ plānots pagarināt līdz 2023.gada 10.decembrim.

Publicēts 24.05.2023.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. No projekta finansējamās būvdarbu daļas tiek veikta esošo ķieģeļu (izmanto atgūtos un attīrītos ķieģeļus demontāžas darbu laikā) fasādes apmūrējuma izveidošana, ārsienu izbūve, siltummezgla, kā arī jumta seguma izbūves darbi.  

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanai

Ministru kabinets 21.03.2023. sēdē (protokols Nr.15 33.§) izskatījis  IZM informatīvo ziņojumu “Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu”. Atbalstīta finansējuma piešķiršana būvdarbu turpināšanai un pilnai pabeigtībai.  

14.04.2023. būvobjektā norisinājās spāru svētki, kuros piedalījās būvniecības dalībnieki, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kuldīgas novada pašvaldības, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvji.

Publicēts 24.02.2023.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. No projekta finansējamās būvdarbu daļas tiek veikta skārda lāseņa ierīkošana, esošo ķieģeļu (izmanto atgūtos un attīrītos ķieģeļus demontāžas darbu laikā) fasādes apmūrējuma izveidošana, kā arī jumta seguma izbūves darbi.  

Autoruzraudzības kārtībā izstrādātas izmaiņas Būvkonstrukciju (BK) daļā par ēkas trešā stāva tērauda konstrukciju lokālajām izmaiņām. Par izstrādātajām BK daļas izmaiņām saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.

 

 

Publicēts 24.11.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. No projekta finansējamās būvdarbu daļas uzsākta skārda lāseņa ierīkošana un izolācijas montāža ārsienas piebūvēm; daļēji veikta esošās paliekošās ēkas mūra sienu apdares noņemšana, ieskaitot būvgružu savākšanu un utilizāciju; pilnībā veikta bentonītmālu hidroizolācijas montāža un darba šuvju izveide ārsienās un logu bedrēs.

Būvdarbu laikā tika konstatēts, ka ēkas ārsienu sastāvā sākot ar otro stāvu ir gaisa šķirkārta. Autoruzraudzības kārtībā izstrādātas izmaiņas Būvkonstrukciju (BK) daļā, mainot sākotnējos balsta risinājumus. Par izstrādātajām BK daļas izmaiņām saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.

Objektīvu apstākļu dēl būvdarbu izpildes termiņš ir pagarināts līdz 2023.gada 22.septembrim.

Publicēts 24.08.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    īstenošanas progress

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

28.07.2022. topošajā Tehnoloģiju centra ēkā notika svinīgais pasākums, kura laikā ēkas sienā tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Teholoģiju centra būvniecība ir nozīmīgs notikums Kuldīgas pilsētas attīstībā degradētās teritorijas vietā būvējot mūsdienīgu izglītības centru.

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. Līdz šim no projekta finansējamās būvdarbu daļas daļēji veikta logu, durvju, jumta seguma demontāža, daļēja esošo iekšējo un  ārējo tīklu demontāža, ieskaitot savākšanu un utilizāciju, pilnībā veikta fasādes apšuvumam nepieciešamo veco ķieģeļu demontāža un attīrīšana, kā arī daļēji veikta hidroizolācijas montāža ārsienām.

Publicēts 24.05.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    īstenošanas progress

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. Līdz šim no projekta finansējamās būvdarbu daļas daļēji veikta logu, durvju, jumta seguma demontāža, daļēja esošo iekšējo un  ārējo tīklu demontāža, ieskaitot savākšanu un utilizāciju, pilnībā veikta fasādes apšuvumam nepieciešamo veco ķieģeļu demontāža un attīrīšana.

Objektā  veikta injekcijas vietas pāļu izbūve un testēšana, esošo pamatu padziļināšana pa asi “B” un “C”, pamatu betonēšana, tērauda siju montāža, pagraba grīdas plātnes un lifta bedres izbūve, lietus kanalizācijas tīklu izbūve, grunts ūdens pazemināšanas u.c. darbi.

Publicēts 24.02.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    īstenošanas progress

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

27.12.2021. starp CFLA un  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu noslēgti Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu grozījumi Nr.1. Minētajos grozījumos paredzēts Kuldīgas novada pašvaldības piešķirto finansējumu 260 078,63 EUR būvdarbiem iekļaut projekta kopējās izmaksās kā neattiecināmās izmaksas, kā arī pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. Līdz šim no projekta finansējamās būvdarbu daļas daļēji veikta logu, durvju, jumta seguma demontāža, veco ķieģeļu demontāža un attīrīšana, kā arī  daļēja esošo iekšējo un  ārējo tīklu demontāža, ieskaitot savākšanu un utilizāciju.

Objektā  veikta injekcijas vietas pāļu izbūve, testēšana un tērauda siju montāža. Būvdarbus apgrūtina augstais grunts ūdens līmenis un tiek veikti grunts ūdens atsūknēšanas darbi.

 

Publicēts 24.11.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. Līdz šim no projekta finansējamās būvdarbu daļas daļēji veikta logu, durvju, jumta seguma demontāža, kā arī veco ķieģeļu demontāža un attīrīšana.

Būvdarbu gaitā atrokot pamatus asīs D/2-7 tika konstatēts, ka pamati līdz augstuma atzīmei ~ -1,40 m sastāv no laukakmeņiem, kuri nav samūrēti ar  mūrjavu, bet ir akmens krāvums, kā rezultātā nav iespējams zem pamatiem izrakt betonēšanas joslas vietu, jo pastāv iespēja, ka pamatu akmens krāvums iebruks izraktajā veidnī, kā rezultātā akmens krāvums var izjukt. Līdz ar to bija nepieciešams izstrādāt risinājumu pamatu pastiprināšanai.

SIA “Gints un kolēģi” būvprojekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” būvkonstrukciju sadaļā izstrādāja izmaiņu risinājumu “Esošo pamatu padziļināšana pa asi “C””, SIA “Firma L4” veica izmaiņu risinājuma ekspertīzi un sagatavoja pozitīvu ekspertīzes atzinumu. Izmaiņu risinājums un ekspertīzes atzinums iesniegts saskaņošanai Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē.

2021.gada 16.novembrī noslēgta Vienošanās Nr.2 pie 2021.gada 26.maijā noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.1-52-7/3. Ņemot vērā, ka būvdarbu laikā radās nepieciešamība izstrādāt  papildus  avārijas pastiprinājuma konstrukcijas risinājumu, kā arī veikt tā izbūvi, ar Vienošanās Nr.2 noslēgšanu būvdarbu izpildes termiņš pagarināts par 28 darba dienām – līdz 2023.gada 6.februārim.

Publicēts 24.08.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

Iepirkuma „PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (id. Nr.VIAA 2019/25 ERAF KT) rezultātā 26.05.2021. starp  personu apvienību “INB&RAJ”  kā izpildītāju, PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” un Kuldīgas novada pašvaldību kā pasūtītājiem noslēgts būvdarbu līgums par tehnoloģiju centra pārbūves būvdarbiem. Būvdarbu līguma summa ir 4 303 266,49 EUR bez 21% PVN (ieskaitot finanšu rezervi 5%), 5 206 952,45 EUR kopā ar  21% PVN.

No projekta līdzekļiem plānots finansēt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus, t.sk. iekšējās apdares un restaurācijas darbus kopumā par 1 022 466,86 EUR. Pārējās būvdarbu izmaksas plānots segt no projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016, līdzekļiem, Kuldīgas novada pašvaldības piešķirtā finansējuma, kā arī valsts budžeta līdzekļiem.

28.06.2021. Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde veica atzīmi būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.9-2021-4629 par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un 29.06.2021. personu apvienība “INB&RAJ” Kalpaka ielā 1, Kuldīgā uzsāka tehnoloģiju centra pārbūves būvdarbus.

Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 18 mēneši un tos plānots pabeigt līdz 2022.gada 28.decembrim.

Līdz šim no projekta finansējamās būvdarbu daļas daļēji veikta logu, durvju, jumta seguma demontāža, kā arī veco ķieģeļu demontāža un attīrīšana.

Autoruzraudzības darbus veic Personu apvienība SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA ”BaltLine Globe”. Minētie darbi tiek finansēti no projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016, līdzekļiem.

 

 

Publicēts 24.05.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

Iepirkuma „PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (id. Nr.VIAA 2019/25 ERAF KT) rezultātā pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  personu apvienībai “INB&RAJ” par kopējo cenu 4 303 266,49 EUR bez 21% PVN (ieskaitot finanšu rezervi 5%). Būvdarbu līgums ar personu apvienībai “INB&RAJ” ir slēgšanas procesā.

No projekta līdzekļiem plānots finansēt ēkas energoefektivitātes paaugsināšanas būvdarbus, t.sk. iekšējās apdares un restaurācijas darbus kopumā par 1 022 466,86 EUR. Pārējās būvdarbu izmaksas plānots segt no projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016, līdzekļiem, Kuldīgas novada pašvaldības piešķirtā finansējuma, kā arī valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta īstenošanas vietā ir uzstādīts informatīvais plakāts, kurā atbilstoši publicitātes vadlīnijām, iekļauta informācija par projektu.

Publicēts 24.02.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums uzsāk projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/20/I/004 īstenošanu.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 2021.gada 24.februārī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Tehnoloģiju centra ēkā.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (turpmāk- Projekts) mērķis ir Tehnoloģiju centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas ilgtspēju, kā arī turpmāku energoresursu efektīvu izmantošanu.  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru Projektā plāno veikt energoefektivitātes pasākumus:

Ārdurvju nomaiņa;

groplogu nomaiņa uz logiem ar iekšējās vērtnes stiklu paketi;

trešā stāva koka sienu renovācija un siltināšana;

augšstāva pārseguma pārbūve un siltināšana;

grīdas siltināšana;

rekuperatīvās ventilācijas sistēmas ierīkošana;

apgaismes sistēmas modernizācija – pāreja uz LED lampām;

apkures sistēmas modernizācija – sildelementu aprīkošana ar termogalvām, automātikas uzstādīšana.

Projekts tiek īstenots Kalpaka ielā 1, Kuldīgā.

Kopējās projekta izmaksas – 1 085 300,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā – 922 505,00  eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā – 162 795,00 eiro.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbi daļēji tiks finansēti no projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016, līdzekļiem, vienlaicīgi īstenojot abus projektus.