ERASMUS+ KA 2 DiVitDE – KTTT

ERASMUS+ KA 2 DiVitDE

Ar 2018.gada 1.septembri PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums uzsāk sadarbību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA2 (stratēģiskās partnerības)   projektā

Didactics in VET in the Digital Era (DiVitDE)

Prasības attiecībā uz izglītības un mācību programmām turpmākajos gados ievērojami palielināsies. Ne tikai tāpēc, ka notiek strauji augoša tehnoloģiju attīstība, bet arī tāpēc, ka  pieaug globalizācija un sabiedrības attīstība  kopumā.

Mums kā izglītības iestādei,  ir jāizglīto skolēni ātrāk,  jābūt elastīgākiem, lai audzēkņi kļūtu vairāk “pašpietiekami” un būtu ieinteresēti  atrast nepieciešamās papildus zināšanas un informāciju  paši saviem spēkiem. Tajā pašā laikā mēs saskaramies ar studentiem, kuri izmanto jaunākās tehnoloģijas,  plašus sociālos tīklus, kas ir pilnīgi citādi nekā iepriekš, un veido savu kultūru. Šajā krustpunktā ir skolotājs un skolotāji cenšas neatpalikt no abām pusēm.

Skolotājam ir gana grūti atstāt tradicionālo mācību modeli, kad jābūt pārliecinātam, ka izglītojamie ir apguvuši plānoto mācību programmu, un pāriet uz iespēju apgūt zināšanas pašizpētes (knowledge-seeking) ceļā, mācoties un meklējot zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī izmantojot tās praksē.

Mūsu  projekta uzdevums ir stimulēt tā dēvēto tehnoloģisko, pedagoģisko un satura apzināšanu (TPaCK) modeļa izmantošanu. Projekta gaitā, tuvāko divu gadu laikā, plānojam izveidot projekta mājaslapu Moodle platformā, izveidot interaktīvu rokasgrāmatu darbam ar Moodle, iztulkot to projekta partneru valodās, veikt izveidotās mācību sistēmas testēšanu praktiskajā darbā ar audzēkņiem, pilnveidot mācību materiālus atbilstoši testa laikā iegūtajiem rezultātiem.

Vadošais partneris – CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster  – Dānija.

Projekta partneri:

  1. University Rostock – Vācija.
  2. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums – Latvija.
  3. Kuresaare Ametikool – Igaunija.
  4. Yrkeshōgskolan Syd – Zviedrija.

2018. gada 22. – 23.novembrī Nikobingā notika projekta uzsākšanas sanāksme.PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu tajā pārstāvēja tehnikuma  projektu vadītāja Lāse Juska un informāciju tehnoloģijas skolotājs Ēvalds Johansons.