ERASMUS+ KA 3 WellTo – KTTT

ERASMUS+ KA 3 WellTo

Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills` Development (WellTo)

Nr 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

Projekta mājaslapa http://www.wellto.eu/

WellToo  – Vienotas kvalifikācijas izstrāde Welness sektorā

WellTo projekta mērķis ir izstrādāt jaunu vienotu wellness centra administratora kvalifikāciju un programmu, kas ir balstīta uz labsajūtas tūrisma nozares vajadzībām projekta valstīs, lai nodrošinātu kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu un darbu ar klientiem.

Kvalifikācija atspoguļos wellness sektora darba devēju prasības pēc padziļinātas izpratnes par piedāvātajām procedūrām un pakalpojumiem, izcilām komunikācijas un organizatoriskām prasmēm, lai spētu vadīt centra ikdienas darbu.

WellTo projektā ir apvienojušies dažādi partneri – profesionālās izglītības politikas veidotāji, izglītības iestādes, darba devēju pārstāvji, kameras un asociācijas, kas pārstāv tūrisma nozari.

Plānotie projekta rezultāti:

 • Jauna vienota Wellness centra administratora kvalifikācija, kas atbilst EKI 4. līmenim,
 • Efektīvāka sadarbība ar ieinteresētajām pusēm projekta valstīs,
 • sadarbība starp profesionālās izglītības skolām un wellness sektora uzņēmumiem darba vidē balstītu mācību (DVBM) plānošanā, organizēšanā un nodrošināšanā, tajā skaitā starptautiskajās mobilitātēs,
 • Darbnīcas, semināri, apmācības un konferences,
 • Informatīvi materiāli par jauno kvalifikāciju un projekta īstenošanu,
 • Eiropas wellness tūrisma sadarbības tīkls.

Projekts WellTo (projekta Nr .: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu.

WellTo projektā ir apvienojušies 14 partneri no 5 valstīm

BULGĀRIJA

 • Starptautisko organizāciju personāla mācību centrs (ITPIO)
 • Valsts profesionālās izglītības aģentūra (NAVET)
 • Lauksaimniecības profesionālā vidusskola (ZPG)
 • SIA Al Maks

LATVIJA

 • Valsts izglītības satura centrs (VISC)
 • Latvijas Darba Devēju Konfederācija (LDDK)
 • Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (KTTT)

SLOVĒNIJA

 • Valsts profesionālās izglītības institūts (CPI)
 • Savinjskas-Šaleškas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (SŠGZ)
 • Velenje skolu centrs (ŠCV)

VĀCIJA

 • Profesionālās izglītības federālais institūts (BIBB)

SLOVĀKIJA

 • Valsts profesionālās izglītības institūts (ŠIOV)
 • Viesnīcu un restorānu asociācija (AHR)
 • Ludovita Vintera viesnīcu akadēmija (HALW)