Erasmus+ KA1 audzēkņu un skolotāju mobilitāšu projekts   Pareizās prasmes nākotnes darba tirgum (Nr. 2017-1-LV01-KA116-035312) – KTTT

Erasmus+ KA1 audzēkņu un skolotāju mobilitāšu projekts   Pareizās prasmes nākotnes darba tirgum (Nr. 2017-1-LV01-KA116-035312)

Erasmus+ KA1 audzēkņu un skolotāju mobilitāšu projekts   Pareizās prasmes nākotnes darba tirgum/ The right skills for the future labor market(Nr. 2017-1-LV01-KA116-035312) Projekta dalībnieki – 35 audzēkņi un 4 skolotāji , ir guvuši jaunu profesionālu pieredzi, prasmes un zināšanas. Kā arī izpratni par dažādu kultūru atšķirībām, uzlabojuši savas svešvalodu zināšanas. Projekta dalībnieki kļuvuši pašapzinīgāki, viņi ir ieguvuši jaunu pieredzi arī saskarsmē un komunikācijā. Par šiem jautājumiem viņi stāstīja projekta valorizācijas konferencē pārējiem skolas audzēkņiem,izvērtējot starptautiskās prakses plusus un mīnusus. Šajā pasākumā guvām pilnīgu priekšstatu par projekta rezultātiem. Šādā veidā mēs informējām arī pārējos skolas audzēkņus par pievilcīgo iespēju daļu prakses strādāt modernos uzņēmumos citās ES valstīs un gūt starptautisku pieredzi, kas turpmāk var noderēt kā pamats savai paša uzņēmejdarbībai. Arī 4 skolotāji projektā apgūto prezentēja kolēģiem tehnikuma pedagogu sanāksmēs, kad sīki iepazīstināja ar visu atšķirīgo, moderno, interesanto, ar ko viņiem bija iespēja iepazīties pieredzes apmaiņas brauciena laikā Somijas modernākajā profesionālās izglītības centrā, Dānijas, Somijas, Zviedrijas un Igaunijas profesionālās izglītības skolās . Tas ir ļāvis pilnveidot arī citu mūsu skolas skolotāju zināšanas un prasmes. Šāda pozitīva pieredze rosina arī citus skolotājus pielietot inovatīvas darba metodes, padarīt savu darbu atraktīvāku un interesantāku. Tehnikums ir atkal ieguvis jaunu pieredzi caur savu audzēkņu un skolotāju prasmēm un zināšanām, ko turpmāk varēsim izmantot darba pilnveidošanā. Audzēkņi ir daudz zinošāki, atvētrtāki un komunikablāki.  Arī partnerorganizācijas ir guvušas jaunu pieredzi – gan sadarbībā ar mūsu skolu, gan prakšu procesa organizācijā. Šī pieredze ļaus arī viņām pilnveidot un attīstīt savu turpmāko starptautisko darbību. Projekts ir devis iespēju sadarbībai starp uzņēmumiem Itālijā, Portugālē, Vācijā, Zviedrijā, Slovākijā, Apvienotajā Karalistē un skolām Dānijā, Somijā, Igaunijā un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu. Tehnikumam šī ir ļoti nozīmīga sadarbība, jo audzēkņiem bija iespēja strādāt starptautiskā komandā, izmantot skolā apgūtās zināšanas un saprast, ka apgūtais ir pielietojams kā pamats turpmākai profesionālai attīstībai. Prakse projekta ietvaros ir viena no labākajām sadarbības formām starp skolu un uzņēmumiem visās nozarēs. Tā ļauj skolai precizēt audzēkņiem mācāmā apjomu un dziļumu un uzņēmumiem dod priekšstatu par profesionālās izglītības iespējām jauno profesionāļu sagatavošanā. Projekta pieredze ir sniegusi lielisku pamatu Kurzemes reģiona attīstībai, jo dod iespēju uzlabot zināšanas, iegūt praktisku profesionālu pieredzi jauniešiem no Kurzemes, kuri turpmāk strādās šajā reģionā. Bez tam tā ir lieliska pieredze arī skolotājiem, kurus jaunieši iepazīstināja ar savu pieredzi un apgūtajiem jaunumiem projekta prakšu uzņēmumos, caur šo projektu tika paaugstināta skolas mācību darba kvalitāte, ienesot tajā jaunu informāciju un pieredzi. Gluži tāpat gan skolas, gan Kurzemes reģiona attīstību pozitīvi ietekmē skolas profesionālo priekšmetu skolotāju pieredzes apmaiņa mūsdienīgās, progresīvās un modernās skolās Somijā, Zviedrijā, Dānijā un Igaunijā.  Projekts deva iespēju attīstīt un nostiprināt skolas sadarbību ar prakšu uzņēmumiem citās valstīs (Vācijā, Itālijā, Zviedrijā, Somijā, Apvienotajā Karalistē un Slovākijā).  Turpmāk plānojam sadarbību ar šī projekta partneriem arī citu projektu ietvaros. 2017. gada 16.jūnijā   Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Savienības izglītības programmu departamenta direktore Ennata Kivriņa ir parakstījusi Kuldīgas tehnikuma  Erasmus+ KA1 audzēkņu un skolotāju mobilitāšu projekta  Pareizās prasmes nākotnes darba tirgum/ The right skills for the future labor market (Nr. 2017-1-LV01-KA116-035312) līgumu.  Projektā apstiprinātas 35 jauniešu mobilitātes – 4-5 nedēļu prakse Igaunijā, Portugālē,  Vācijā, Dānijā,  Slovākijā, Lielbritānijā, Itālijā, Somijā  un Zviedrijā. Kā arī 4 skolotāju pieredzes apmaiņa  1 nedēļu Igaunijā, Dānijā, Zviedrijā un Somijā. Uz praksi  Viru, Igaunijā devusies pirmā projekta grupa: Janeks Rumbergs,  Gatis Smilgainis, Sandis Laumanis un Mārtiņš Raģelis , kā arī skolotājs Renārs Sakne. Pirmajā prakses dienā audzēkņi un skolotājs iepazinās ar Viru skolu (Võrumaa Kutsehariduskeskus) http://www.vkhk.ee/ineng/, tās mācību korpusiem,  tehnoloģiju centru un kokapstrādes kompetenču centru (TSENTER). Tika pārrunāts prakses darbu plāns. Attēlos jaunieši kopā ar Viru skolas direktoru Tanel Linnus ,  projektu vadītāju Siret Lillemäe un skolotāju Renāru Sakni, kā arī skolas apskates ainas.