ERASMUS+ KA2 SLEVET – KTTT

ERASMUS+ KA2 SLEVET

Erasmus+ programmas KA2 (stratēģiskās partnerības)   projekts “Student-driven Leadership Skills Development Programme in VET Schools” (SLEVET) N°2018-1-LT01-KA202-046951-943854427,

2018.gada septembrī PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (KTTT) uzsācis sadarbību jaunā starptautiskās sadarbības  projektā, kas palīdzēs  attīstīt jauniešu uzņēmējdarbības un komunikācijas prasmes.

SLEVET projekts paredz stiprināt galvenās  jauniešu uzņēmējdarbības  kompetences, rosināt jaunos speciālistus  apgūt saskarsmes un komunikācijas prasmes.  Tas dos iespēju

–  audzēkņiem labāk sagatavoties  iekļaušanai darba tirgū,

– skolotājiem  apgūt audzēkņu motivācijas prasmes,

– nodrošināt darba tirgu un ekonomiku kopumā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī ar kompetentu un konkurētspējīgu, labi izglītotu darbaspēku.

Projekta SLEVET  mērķis ir izstrādāt programmas, kas palīdzēs attīstīt jauno speciālistu vadības un uzņēmējdarbības prasmes, uzlabot  sabiedrības  attieksmi un priekšstatu par  profesionālās skolas audzēkņiem. SLEVET programmas elementi satur inovatīvus elementus:    apmācības ir piemērotas gan  skolotājiem,  koordinatoriem, gan audzēkņiem,    kam būs iespēja gūt pieredzi, kā rīkojas uzņēmumu vadītāji reālās situācijās.

Mūsu tehnikuma  uzdevumi projektā  ir:

– izveidot, izmantot un izplatīt studentu vadības prasmju attīstības programmu profesionālo  skolu izglītībā;

– veicināt pedagogu profesionālo SLEVET pieeju visās projekta valstīs un Eiropā;

Galvenās projekta  mērķa grupas ir audzēkņi un skolotāji  profesionālajās skolās.   Skolotāji kļūs par  koordinatoriem, bet audzēkņi  uzņemsies aktīvo lomu, kļūstot  par  treneriem un skolotājiem, lai viņu jaunākie skolasbiedri apgūtu šīs darbam ļoti noderīgās prasmes.

Projekta partneri:

  • Panevėžys vocational education and training centre (PPRC), Lietuva   – vadošais partneris
  • National Management School – Bulgārija
  • Bridging to the Future (BtF) – Lielbritānija
  • National Secondary School in Finance and Business (NSSFB) –  Bulgārija
  • PIKC Kuldigas Tehnoloģiju  un  tūrisma tehnikums –  Latvija
  • School Centre Velenje –  Slovēnija

29. un 30. novembrī Sofijā, Bulgārijā notika pirmā projekta sanāksme, kurā projekta partneri apsprieda turpmāko darba plānu, sadalīja pienākumus, vienojās par saziņas formām. Kuldīgas tehnikumu tajā pārstāvēja projektu vadītāja L. Juska un karjeras konsultante A. Rutule, kuras turpmāk strādās pie projekta īstenošanas.

Attēlos pirmās sanāksmes mirkļi