Erasmus+  projekts ” No stažēšanās  līdz Eiropas kompetencēm “  Nr   2017-1-LV01-KA104-035369  – KTTT

Erasmus+  projekts ” No stažēšanās  līdz Eiropas kompetencēm “  Nr   2017-1-LV01-KA104-035369 

Erasmus+  projekts ” No stažēšanās  līdz Eiropas kompetencēm “  Nr   2017-1-LV01-KA104-035369  Projekta dalībnieces divas pieaugušo izglītības skolotājas projekta ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņā Dānijas profesionālās izglītības centrā CELF, Nikobingā (Iveta Roga) un pieaugušo izglītotāju kursos Itālijā, Boloņā( Liene Peniķe ). 
  1. Īss ieskats L.Peniķes iespaidos:
Kursu mērķis bija parādīt  iespējas kā iemācīt audzēknim mācību vielu caur viņam interesantāku veidu, piemēram, dažāda veida spēles. Šīs aktivitātes veicina ne tikai veiksmīgāku un patīkamāku mācīšanās procesu, bet attīsta arī komunikāciju tiem audzēkņiem, kas ir intravertāki. Tāpat šo neparasto paņēmienu ir iespējams pielietot ne tikai konkrētas mācību vielas iemācīšanai, bet arī dažādu sabiedrības problēmu apspriešanai un izskaidrošanai. Un pats galvenais, metode palīdz analizēt, kurš risinājums varētu būt optimāli labākais, jo bieži vien šīs iespējas ir daudz un izvēlēties 
Katras mācību dienas rītā sadalījāmies pa grupām un kopīgi uzrakstījām tādu kā iepriekšējās dienas analīzi. Metode trenē atmiņu un palīdz atcerēties detaļa
Viena no man saistošākajām aktivitātēm bija sajūtu izklāstīšana caur kādu no attēlā redzamajām kartītēm, kur ir dažāda veida attēli redzami. Jāizvēlas viena un jāsasaista ar savām iekšējām sajūtām.
Spēle, kas veicina pozitīvas un labas attiecības kolektīvā – zirneklis. Katrs dalībnieks dodas pie kāda sava grupas biedra un izsaka komplimentu, izveidojot tādu kā zirnekļa tīkla efektu.
Pirmajā mācību dienā bija uzdevums īsi formulēt, ko no šī mācību projekta katrs no mums vēlas sasniegt. Tad katras dienas beigās bija jābabīda savs vārds tik tuvu šim mērķim cik sajūtas to liek.
Spele ļauj audzēknim izprast sabiedrībā esošās problēmas, kā piemēram, rasisms, sabiedrībā nepieņemtie indivīdi utt.
Projektā izskaņā ieguvām sertifikātu par mācību pilnīgu apguvi. Kā arī ieguvām jaunus starpvalstu draugus. 2. CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster ir daļa  Dānijas nacionālās izglītības sistēmas, kas veic profesionālo apmācību atbilstoši saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Visi studenti ir iesaistīti Dānijas duālajā mācību sistēmā, kurā mācības daļēji tiek veikta pie CELF, daļēji kā prakses attiecīgajā nozarē. CELF ir filiāles vairākās pilsētās : og Nykøbing Falsteras (galvenā mītne), Maribo un Nakskov. CELF ir reģionāla tehniskās un komerciālās vidējās un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sniedzējs, tas atrodas salu Moen, Lolland un Falsteras dienvidu daļā Zealand. Mūsu vēlmei sadarboties ar šīs skolas pedagogiem bija vairāki iemesli : 1. Lieliskā mūsu tehnikuma autotransporta nodaļas 3. kursa audzēkņa un tehnikuma skolotāju pieredze prakses laikā Leonardo da Vinci TOI projektā”HansaECVET”. 2. Skolas projektu nodaļas vadītāja sniegtā informācija par skolu un tās darbu pieaugušo apmācībā. Skolotājas Ivetas Rogas pieredze: 2018.gada maijā Erasmus+ projekta “No stažēšanās līdz Eiropas kompetencēm”  ietvaros bija iespēja piecas dienas stažēties Dānijas mācību iestādē CELF (Centre of Vocational Education Falster), kas atrodas Dānijas reģionā Lollandē – Falsterā.             Mācību iestāde atrodas trīs dažādās Lollandes – Falsteras pilsētās: galvenais centrs atrodas Nīkopingā Falsterā un filiāles Maribo un Nakskovā.             Mācību iestāde piedāvā gan tradicionālo arodapmācību 3 līdz 3,5 gadu garumā tādās programmās kā auto mehānika, metālapstrāde, būvgaldniecība, pakalpojumi, pārtikas ražošana, u.c., gan pieaugušo apmācību dažāda ilguma kursos. Tā kā reģionam cauri tiek būvēta transporta maģistrāle, kas savienos Skandināviju ar kaimiņos esošo Vāciju un pārējām “vecās” Eiropas valstīm, īpaša uzmanība tiek pievērsta autotransporta darbinieku un loģistikas speciālistu sagatavošanai.             Mācību iestādē kopā (arodizglītība un pieaugušo kursi) mācās  ap 6000 studentu.             Stažēšanās laikā tika prezentēta Dānijas izglītības sistēma, bija iespējas apmeklēt visus trīs mācību centrus un iepazīties ar mācību telpām, to tehnisko aprīkojumu un mācību programmām, tikties ar skolas darbiniekiem, pasniedzējiem un studentiem, uzdot jautājumus par sev interesējošām tēmām un saņemt izsmeļošas atbildes uz tiem.             Tika sarūpēta iespēja iepazīties ar reģiona ievērojamākajām vietām un tūristu atpūtas iespējām, kas nav raksturīgas Latvijai – vasaras māju ciematiem Baltijas jūras krastā.