ERASMUS+ SEM@SCHOOLS – KTTT

ERASMUS+ SEM@SCHOOLS

Projekts “SEM@SCHOOLS – Sustainable Energy Management @ Schools in Europe” jeb “Energoresursu efektīva izmantošana Eiropas skolās” ir Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA2 aktivitātes Stratēģiskās partnerības projekts. Projekta Nr. 2014-1-IT01-KA200-002664.
Īstenošanas laiks: 2014.gada 1.septembris – 2017.gada 31.augusts.
SEM@SCHOOLS ir turpinājums Eiropas Savienības Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektam Teach TWO. Projektā SEM@SCHOOLS tiks pilnveidota Teach TWO izstrādātā energoefektivitātes analīzes metodoloģija.

Projekta mērķi:
Izglītot profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus un sabiedrību par zaļo ekonomiku;
Pilnveidot zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ēku energoefektivitātes analīzes veikšanai un energoefektivitātes rīcības plāna sagatavošanai;
Veicināt jauniešu interesi par karjeras iespējām enerģētikas sektorā.

Projekta galvenās aktivitātes:
E-apmācības platformas izveide;
Skolu ēku energoefektivitātes analīze;
Darbības plāna izveide energoefektivitātes nodrošināšanai skolu ēkās;
Sadarbība ar vietējiem enerģētikas uzņēmumiem;
Iepazīšanās ar karjeras iespējām enerģētikas sektorā.

Projekta partneri:
Folinjo studiju centrs (vadošais partneris, Itālija), arhitektu birojs Ecoazioni (Itālija), Itālijas tirdzniecības kamera Madridē (Spānija), Severn Wye enerģētikas aģentūra (Lielbritānija), Iasi apgabala skolu inspektorāts (Rumānija), Starptautiskā Hellēņu Universitāte (Grieķija), Tehnovation Solutions (Kipra), Riberas reģiona enerģētikas aģentūra (Spānija) un Valsts izglītības satura centrs (Latvija).
Projekta vietne http://www.sematschools.eu/