Erasmus+Eiropas Brīvprātīgais darbs – KTTT

Erasmus+Eiropas Brīvprātīgais darbs

Aktiviraj (v)se / Act For You, Act For All

2018./2019.mācību gada otrajā pusgadā  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā brīvprātīgo darbu veiks jauniete no Murska Sobota, Slovēnijā, Doroteja Mesarič. Kuldīgas Tehnoloģiju tehnikums sadarbībā ar Slovēnijas biedrību “PINA” programmas  “Erasmus+   Jaunatne darbībā” ietvaros īstenos   Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu Aktiviraj (v)se / Act For You, Act For All , Nr: 2017-2-SI02-KA135-014207 . Doroteja strādās tehnikumā kā atbalsta personāls skolotājiem, palīdzēs jauniešiem atrast interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas, organizēs diskusiju klubu, sniegs atbalstu svešvalodu skolotājiem un jauniešu pašpārvaldei dažādu pasākumu organizēšanā.

cof

Corners of Europe

Laiks ko Lukrēcija Rosano strādāja Kuldīgā bija aktīvs, dažādiem notikumiem piesātināts un pagāja  ātri, tāpēc šajās projekta pēdējās dienās  Tehnikuma audzēkņi un darbinieki atzinīgi novērtē  Lukrēcijas darbu  tehnikuma jauniešu dzīves kuplināšanā un aktivizēšanā.   Iegūta pieredze dažādu pasākumu sagatavošanā, pieredze projektu darbā, palīdzot tehnikuma projektu vadītājai, jauniešiem mācīta itāļu valoda, vadīts kinomīļu klubiņš,  un vēl paveikts ļoti ļoti daudz labu darbu, kas darīja tehnikuma saimes dzīvi interesantāku un daudzpusīgāku. Pati Lukrēcija  iemācījusies saprast latviešu valodu un kultūru,   un pats svarīgākais – ar savu atvērtību un labestīgo attieksmi, ieguvusi ļoti daudz draugus Kuldīgā un arī citur Latvijā.

 Fotomirkļi no Lukrēcijas piedzīvotā Kuldīgas tehnikumā (autore L.Rosano):

 2017./2018.mācību gadā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā Eiropas Brīvprātīgo darbu (EBD) veic  jauniete no Itālijas Lukrēcija Rosano (Lucrezia Rosano). Kuldīgas Tehnoloģiju tehnikums sadarbībā ar biedrību “Radi vidi pats” programmas  “Erasmus+   Jaunatne darbībā” ietvaros īsteno   Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu. 

Lukrēcija ieradās Kuldīgā pašās oktobra beigās. Šobrīd viņa iepazīstas ar tehnikuma audzēkņiem un to profesijām, piedalās grupas stundās, veido Itālijas draugu klubu, kā arī piedalās citās tehnikuma aktivitātēs.

2016./2017.mācību gadā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā Eiropas Brīvprātīgo darbu (EBD) veica jauniete no Poltavas, Ukrainā Katrīna Jacenko (Екатерина Яценко). Kuldīgas Tehnoloģiju tehnikums sadarbībā ar biedrību “Radi vidi pats” programmas  “Erasmus+   Jaunatne darbībā” ietvaros īstenoja   Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu.

Common past for diverse  and creativity education/ Kopīga pagātne daudzveidīgai un radošai izglītībai.

Laiks ko Katrīna Jacenko pavadīja Kuldīgā bija aktīvs, dažādiem notikumiem piesātināts un pagāja  ātri, tāpēc sķita, ka  projekta pēdējās dienas pienāca  pārāk ātri. Tehnikuma audzēkņi un darbinieki atzinīgi novērtēja Katrīnas  darbu  tehnikuma jauniešu dzīves aktivizēšanā.   Iegūta pieredze dažādu pasākumu sagatavošanā, pieredze projektu darbā, palīdzot tehnikuma projektu vadītājai, jauniešiem sniegta informācija par Ukrainu un vēl paveikts ļoti daudz labu darbu, kas darīja tehnikuma saimes dzīvi interesantāku un daudzpusīgāku. Pati Katrīna arī daudz iemācījusies un pats svarīgākais – ieguvusi draugus Kuldīgā un arī citur Latvijā.

Mēs sakām lielu paldies Tev Katrīna!

Tehnikuma audzēkņi,  skolotāji un EBD darbiniece Katrīna Jacenko no 24. – 26. februārim Ķīpsalas izstāžu hallē piedalījās izstādē “Skola 2017”, kur visiem interesentiem tika sniegta informācija par tehnikumu, tā piedāvātajām mācību un karjeras iespējām. Izstādes apmeklētājiem bija iespējams piedalīties arī meistardarbnīcās karvingā, SPA procedūrās un cukura mastikas pagatavošanā. 

10. novembrī, Globālajā izglītības nedēļā, skolotāja Zanda Šlegelmilha un EBD darbiniece Katrīna Jacenko piedalījās UNESCO LNK organizētajā seminārā “Kultūras daudzveidība – dialogam un attīstībai”. Tajā tika runāts par kultūras izpratni kā vienu no 21. gadsimta izglītības kompetencēm un kultūru daudzveidību un dažādību kā avotu izaugsmei un inovācijām izglītībā. 

Seminārā uzstājās Latvijas Universitātes docente Dr.paed Austra Avotiņa un Žaņa Lipkes memoriāla direktore Lolita Tomsone, kā arī bērni un jaunieši no UNESCO ASP skolām, iepazīstinot klātesošos ar kultūras daudzveidības tēmai veltīto zinātnisko darbu nozīmīgākajām atziņām. 

29. Septembrī Tehnikuma Tūrisma nodaļas audzēkņiem bija iespēja iegūt informāciju par kaimiņzemi Ukrainu. EBD darbiniece Katrīna Jacenko  prezentēja plašu informāciju par Ukrainas valsti, tās iedzīvotāju tradīcijām. Pasākuma laikā bija iespēja mācīties ukraiņu dzīesmu.  Noslēgumā Katrīna cienāja ar tradicionālu ukraiņu ēdienu – dažādi pildītām plānajām pankūkām. Bija interesanti un garšīgi.

  21. septembrī, Starptautiskajā miera dienā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma komanda Aija Tikuma, Liene Šēniņa, Elīna Freimane, Niks Gruntiņš, Mārtiņš Simsons, Alvis Cvetkovs, Andis Kreps un skolotājas Astrīda Zeile, Lāse Juska un EBD darbiniece no Ukrainas Katrīna Jacenko (Екатерина Яценко) sadarbībā ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centru, Kuldīgas novada pašvaldību iesaistījās vispasaules koku stādīšanas akcijā “100 miljoni koku”. Pasākuma dalībnieki iestādīja kokus kā nelielu simbolu mieram visā pasaulē!

Akcijas dalībnieki iestādīja 10 Holandes liepas Stendes ielā, Kuldīgā, kur vandaļi bija izpostījuši jauno koku stādījumus.Dalība pilsētas apzaļumošanā jauniešos radīja apziņu, ka visi kopā varam pasauli padarīt ne tikai zaļāku un sakoptāku, bet arī labāku.

21.septembrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika Starptautiskajai miera dienai veltīts pasākums „Tu esi pasaules miera daļa!”. Šajā pasākumā piedalījās arī  EBD darbiniece no Ukrainas Katrīna Jacenko , kura šajā mācību gadā strādā  tehnikumā, savā runā rosināja jauniešus novērtēt savu tēvu, vectēvu un vecvectēvu devumu miera sasniegšanā un saglabāšanā Latvijas valstī.

2016./2017.mācību gadā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā brīvprātīgo darbu veiks jauniete no Poltavas, Ukrainā Katrīna Jacenko (Екатерина Яценко). Kuldīgas Tehnoloģiju tehnikums sadarbībā ar biedrību “Radi vidi pats” programmas  “Erasmus+   Jaunatne darbībā” ietvaros īstenos   Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu. Common past for diverse  and creativity education/ Kopīga pagātne daudzveidīgai un radošai izglītībai.

Katrīnas galvenie uzdevumi Kuldīgā būs :

  1. Iepazīstināt tehnikuma jauniešus ar savu valsti, tās kultūras mantojumu un tradīcijām;
  2. Rosināt tehnikuma jauniešus pievērsties veslīgam dzīvesveidam;
  3. Piedalīties tehnikuma jauniešu pašpārvaldes komunikācijas prasmju pilnveidošanā, komandas veidošanas aktivitātes,
  4. Palīdzēt tehnikuma jauniešiem viņu personības izaugsmes ceļos;
  5. Piedalīties dažādu tehnikuma pasākumu organizēšanā.