Gaļas un gaļas produktu ražošanas tehniķis pēc vidējās izglītības – KTTT

Gaļas un gaļas produktu ražošanas tehniķis pēc vidējās izglītības

Izglītības programma –  Pārtikas produktu tehnoloģija

Profesionālā kvalifikācija – gaļas un gaļas produktu ražošanas tehniķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācību ilgums – 1,5 gadi


Izglītības dokuments –  diploms par profesionālo vidējo izglītību

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”  

Gaļas un gaļas produktu ražošanas tehniķis strādā gaļas aprites uzņēmumā, veic gaļas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus, izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Mācību priekšmeti: tehnoloģiskās plūsmas nodrošināšana pārtikas aprites uzņēmumā, paškontroles sistēmas prasību ievērošana pārtikas aprites uzņēmumos, pārtikas produktu izejvielu aprite noliktavās, pārtikas produktu izejvielu pirmapstrāde, pārtikas produktu izejvielu pirmapstrāde, pārtikas produktu ražošana, galaprodukta iepakošana, galaprodukta aprite pārtikas uzņēmumā, dzīvnieku liemeņu apstrāde, gaļas produktu ražošana, sabiedrības un cilvēka drošība, profesionālā svešvaloda.

Kvalifikācijas prakse.