Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem – KTTT

Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem

1.oktobrī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Tūrisma produktu izstrāde”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Zanes Lases, Ivetas Rogas, Lauras Zeidakas, Anetes Puriņas, Ēvalda Johansona, Vijas Zariņas, Daces Cines apguva 11 audzēkņi no Aizputes novada.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.