Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem – KTTT

Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem

1.oktobrī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Elitas Asnes, Zanes Lases, Lienes Peniķes, Imanta Bērziņa, Solveigas Melnaces, Aigas Teteres apguva 11 audzēknes no Kuldīgas novada, Ventspils, Liepājas, Vānes un Jūrkalnes. Audzēknēm programmas ietvaros bija jāizstrādā arī dārza makets un tas jāreprezentē.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.