Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem – KTTT

Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem

1.oktobrī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Elitas Asnes, Zanes Lases, Lienes Peniķes, Imanta Bērziņa, Solveigas Melnaces, Aigas Teteres apguva 11 audzēknes no Kuldīgas novada, Ventspils, Liepājas, Vānes un Jūrkalnes. Audzēknēm programmas ietvaros bija jāizstrādā arī dārza makets un tas jāreprezentē.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.

 

Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem

9.augustā tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā”. 60 stundu programmu pie skolotājām Solvitas Mednieces un Anitas Bērziņas apguva 3 audzēknes no Aizputes novada un Kuldīgas.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.