Kurzemes plānošanas reģiona projekts “Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm” (EntreMind F) Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435. – KTTT

Kurzemes plānošanas reģiona projekts “Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm” (EntreMind F) Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435.

Direktore Dace Cine darba grupas darbā 14.02.2020. Profesionālās izglītības centrā un Velosipēdu rūpnīcā Šauļos, Lietuvā
Kurzemes plānošanas reģiona projektā “Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm” (EntreMind F) Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435.