Kvalifikācijas eksāmens tālākizglītības programmai ESF projektā – KTTT

Kvalifikācijas eksāmens tālākizglītības programmai ESF projektā

5.jūlijā tehnikumā pirmoreiz kvalifikācijas eksāmenu kārtoja tālākizglītības programmas “Koka izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija – galdnieks) izglītojamie ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.

Kvalifikācijas eksāmens tālākizglītības programmai ESF projektā

5.jūlijā tehnikumā pirmoreiz kvalifikācijas eksāmenu kārtoja tālākizglītības programmas “Koka izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija – galdnieks) izglītojamie ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.