Latvijas Mēbeļu ražotāju asociācijas izbraukuma sanāksme – KTTT

Latvijas Mēbeļu ražotāju asociācijas izbraukuma sanāksme

Latvijas Mēbeļu ražotāju asociācijas izbraukuma sanāksme  š.g.22.februārī  tehnikumā – tehnikuma uzņemšana asociācijā par pilntiesīgu biedru.

 

Latvijas Mēbeļu ražotāju asociācijas izbraukuma sanāksme

Latvijas Mēbeļu ražotāju asociācijas izbraukuma sanāksme  š.g.22.februārī  tehnikumā – tehnikuma uzņemšana asociācijā par pilntiesīgu biedru.