Loģistikas darbinieks pēc vidējās izglītības – KTTT

Loģistikas darbinieks pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Telemehānika un loģistika

Profesionālā kvalifikācija – loģistikas darbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju līdz 115,00 EUR mēnesī

Loģistikas darbinieks pārzina transporta jomu un noliktavu saimniecību, izejvielu plūsmu organizēšanu un plānošanu, organizē noliktavu darbu.

Mācību  moduļi: sabiedrība un cilvēku drošība, sociālās un pilsoniskās prasmes, transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi, kravu izvietošana noliktavā, kravu identificēšana, kravas sagatavošana pārvietošanai, kravu apstrāde, noliktavas uzskaite un apsekošana, kravu pieņemšana un izsekošana noliktavā, maršrutu plānošana kravu pārvadājumos, transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana, kravu transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana, kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze, sadales loģistika, ražošanas apgādes loģistika, maršrutu plānošana pasažieru pārvadājumos.

Kvalifikācijas prakse.